ساکت شدگان | فراتاب
آخرین اخبار

ساکت شدگان

RSS
خیابان‌های کاتالونیا زیر پای مخالفان استقلال
پس از چند روز قدرت نمایی استقلال طلبان، امروز کاتالان های مخالف جدایی در خیابان های بارسلونا ظاهر شدند و خواستار گفتگو میان دو طرف شدند.
ویدیو
کیوسک
کتاب