سعید جلیلی | فراتاب
آخرین اخبار

سعید جلیلی

RSS
گزارش فراتاب از وضعیت اقتصادی بانه 9 پس از اعتصاب 25 روزه:
تحلیلی بر سناریوهای پیش رو در انتخابات ریاست جمهوری
شورای نگهبان لیست تایید صلاحیت شدگان دوازدهمین‌دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد از عدم تایید جمهور‌ سابق که بگذریم ترکیب  و‌توازن افراد موجود در این لیست در نوع خود بسیار. جالب است روحانی ،جهانگیری و هاشمی طبا از طیف اصلاح‌طلب و 
ویدیو
کیوسک
کتاب