فراتاب-کلان https://www.faratab.com/category/57/ info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:20:06 +0330fa چرا مردم لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند؟ https://www.faratab.com/news/12262/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%BE%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 04 Sep 22 13:41:16 +0430 چرا مردم لپ‌تاپ دست دوم می‌خرند؟
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: هزینه تمام‌شده واردات لپ‌تاپ‌های دست‌دوم حدود هشت تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از کالاهایی است که تاجران به شکل رسمی وارد کشور می‌کنند، بنابراین میل مردم به خرید لپ‌تاپ دست‌دوم بیشتر شده و ۱۵ درصد نیاز بازار از این طریق تامین

]]>
بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان چرا کم‌رمق‌اند؟ https://www.faratab.com/news/12252/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%85%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 03 Sep 22 11:10:17 +0430 بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان چرا کم‌رمق‌اند؟
دلایل عدم توسعه بازارچه‌های مرزی و پیامدهای عدم‌توسعه در بازارچه‌های بین ایران واقلیم کردستان چیست؟

]]>
5 دلیل اصلی فروپاشی ساختمان پرامید بورس ایران! https://www.faratab.com/news/12248/5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 03 Sep 22 10:16:37 +0430 5 دلیل اصلی فروپاشی ساختمان پرامید بورس ایران!
چرا به ناگاه بورس ایران به رغم سرمایه‌گذاری قابل توجه مردم سقوط کرد؟

]]>
رخ سرخ بورس در دولت سیزدهم! https://www.faratab.com/news/12224/%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%21 Wed, 24 Aug 22 17:18:43 +0430 رخ سرخ بورس در دولت سیزدهم!
خروج ۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه؛ حاصل یک سال فعالیت دولت رئیسی برای بورس!

]]>
رئیسی در دیدار با اهالی صنعت از نظریه دولت چابک دفاع کرد! https://www.faratab.com/news/12180/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 02 Jul 22 19:38:38 +0430 رئیسی در دیدار با اهالی صنعت از نظریه دولت چابک دفاع کرد!
رئیس جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.

]]>
از گاپ تا داپ؛ خشکسالی بیشتر خاورمیانه در سایه سدسازی‌های ترکیه! https://www.faratab.com/news/12156/%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%9B-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Wed, 15 Jun 22 15:27:56 +0430 از گاپ تا داپ؛ خشکسالی بیشتر خاورمیانه در سایه سدسازی‌های ترکیه!
بررسی سیر تاریخی پروژه‌های بلندپروازانه سدسازی ترکیه

]]>
پراید چگونه رکورد بازارهای مالی دولت رئیسی را جابجا کرد؟! https://www.faratab.com/news/12126/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%21 Tue, 07 Jun 22 17:50:30 +0430 پراید چگونه رکورد بازارهای مالی دولت رئیسی را جابجا کرد؟!

]]>
بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان از خسروی تا خانم‌شیخان https://www.faratab.com/news/12112/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Jun 22 16:37:31 +0430 بازارچه‌های مرزی ایران و اقلیم کردستان از خسروی تا خانم‌شیخان
در 850 کیلومتر مرز مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق چند بازارچه مرزی وجود دارد؟

]]>
حضور موفق «گروه صنعتی سدید» درپروژه‌های ملی صنعت نفت و گاز کشور https://www.faratab.com/news/12022/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%C2%AB%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 11 May 22 12:13:25 +0430 حضور موفق «گروه صنعتی سدید» درپروژه‌های ملی صنعت نفت و گاز کشور
به بهانه 26مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

]]>
چرا تشکل­‌ها از فرآیند تصمیم‌­سازی کنار گذاشته شده‌­اند؟ https://www.faratab.com/news/12013/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%C2%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%C2%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%C2%AD%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 26 Apr 22 15:30:21 +0430 چرا تشکل­‌ها از فرآیند تصمیم‌­سازی کنار گذاشته شده‌­اند؟
شهریار نبوی - اصناف کشور، پایداری و امنیت روانی بازار:

]]>
ظرفیت بازار عراق برای صادرات صنعتی و خدماتی ایران چند میلیارد دلار است؟ https://www.faratab.com/news/12009/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 18 Apr 22 15:38:53 +0430 ظرفیت بازار عراق برای صادرات صنعتی و خدماتی ایران چند میلیارد دلار است؟
علیرضا پیمان پاک معاون وزیر و‌ رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران

]]>
سواپ کالا؛ پروژه‌ای ملی و نیازمند توجه دولت https://www.faratab.com/news/12006/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sun, 17 Apr 22 13:25:51 +0430 سواپ کالا؛ پروژه‌ای ملی و نیازمند توجه دولت
آیدین فتحی مدیرعامل شرکت نامدار تجارت الکترونیک کالا مطرح کرد:

]]>
ادامه روند کاهش واردات در مقابل افزایش صادرات محصولات فولادی https://www.faratab.com/news/11966/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C Wed, 02 Feb 22 17:00:58 +0330 ادامه روند کاهش واردات در مقابل افزایش صادرات محصولات فولادی
در 9 ماهه امسال صورت گرفت

]]>
افزایش ۲۸ درصدی واردات کالا از گمرکات کرمانشاه https://www.faratab.com/news/11949/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 01 Jan 22 14:03:53 +0330 افزایش ۲۸ درصدی واردات کالا از گمرکات کرمانشاه
کرمانشاه ناظر گمرکات استان کرمانشاه، از صادرات یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار کالا از مرزهای استان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشتر این کالاها به عراق صادر شده است.

]]>
قیمت آرد و نان در عراق افزایش پیدا کرد! https://www.faratab.com/news/11947/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 01 Jan 22 10:39:47 +0330 قیمت آرد و نان در عراق افزایش پیدا کرد!
عراق سال 2022 واردات آرد را 50 درصد افزایش می‌دهد

]]>
در 9 ماه اخیر، چه میزان کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است؟ https://www.faratab.com/news/11946/%D8%AF%D8%B1-9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 01 Jan 22 10:34:25 +0330 در 9 ماه اخیر، چه میزان کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است؟
مدیرکل گمرک استان ایلام در گفت و گو با خبرنگاران

]]>
پشت پرده استیضاح وزیر صمت چه خبر است؟ https://www.faratab.com/news/11943/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 28 Dec 21 18:01:55 +0330 پشت پرده استیضاح وزیر صمت چه خبر است؟
عملکرد فاطمی امین وزیر صمت در حوزه خودرو در کلاب هاووس انجمن قطعه سازان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که اخیرا زمزمه هایی از استیضاح وزیر نیز به گوش می رسد.

]]>
آسیب‌شناسی روابط اقتصادی ایران و چین https://www.faratab.com/news/11940/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 Sat, 25 Dec 21 14:48:30 +0330 آسیب‌شناسی روابط اقتصادی ایران و چین
سامان پویان‌مهر - فعال اقتصادی و پژوهشگر مسائل چین

]]>
غفور قتالی: تبادلات تجاری در حوزه مسکن تحول آفرین است https://www.faratab.com/news/11936/%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%3A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 Dec 21 14:47:46 +0330 غفور قتالی: تبادلات تجاری در حوزه مسکن تحول آفرین است
عضو کمیسیون مسکن و رفاه سمن های جوانان کشور

]]>
آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی https://www.faratab.com/news/11930/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C Fri, 17 Dec 21 20:05:05 +0330 آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی
تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه 23 آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م.ذ» بدهکار 500میلیون دل

]]>
کردستان قربانی پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای https://www.faratab.com/news/11921/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 11 Dec 21 17:21:22 +0330 کردستان قربانی پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای
هشدار پروفسور هوشنگ قمرنیا درباره سیاستهای اشتباه آبی کشور در ...

]]>
تاثیر حذف ویزا بر روابط اقتصادی ایران و عراق https://www.faratab.com/news/11901/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Thu, 11 Nov 21 17:13:45 +0330 تاثیر حذف ویزا بر روابط اقتصادی ایران و عراق
گزارشی از مژگان رستاری

]]>
عراق از مشتقات غیرنفتی چه میزان درآمد دارد؟ https://www.faratab.com/news/11836/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 26 Sep 21 11:44:13 +0330 عراق از مشتقات غیرنفتی چه میزان درآمد دارد؟

]]>
میزان صادرات از مرز مهران به عراق و اقلیم کردستان چه میزان است؟ https://www.faratab.com/news/11835/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 25 Sep 21 12:19:11 +0330 میزان صادرات از مرز مهران به عراق و اقلیم کردستان چه میزان است؟

]]>
عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟ https://www.faratab.com/news/11831/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 23 Sep 21 11:35:26 +0330 عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟
دیدار وزرای خارجه عراق و هندوستان در نیویورک

]]>
اقلیم کردستان عراق روزانه چند لیتر بنزین نیاز دارد؟ https://www.faratab.com/news/11818/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF--%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 16 Sep 21 10:49:38 +0430 اقلیم کردستان عراق روزانه چند  لیتر بنزین نیاز دارد؟
استفاده از خودروهای شخصی و پرمصرف در اقلیم کردستان عراق روز به روز بیشتر می شود

]]>
افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰ https://www.faratab.com/news/11815/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0 Wed, 15 Sep 21 19:25:26 +0430  افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰
انتشار جدیدترین گزارش گمرک ایران

]]>
گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اتصال راه آهن ایران و عراق https://www.faratab.com/news/11808/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 13 Sep 21 12:47:04 +0430 گزارشی از آخرین وضعیت پروژه اتصال راه آهن ایران و عراق
تاثیر سفر مصطفی الکاظمی به ایران بر پروژه اتصال راه آهن دو کشور به یکدیگر

]]>
عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد https://www.faratab.com/news/11804/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 11 Sep 21 13:23:23 +0430 عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد
رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان ایران گفت: عراق بزرگترین هدف صادراتی ما برای کاشی و سرامیک است؛ شاید بتوان گفت حدود ۸۰ درصد از بار صادراتی ما به عراق می‌رود.

]]>
چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟ https://www.faratab.com/news/11795/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 02 Sep 21 12:46:46 +0430 چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟
نمایشگاه شرکتهای ساختمانی اربیل روزهای 16 تا 19 شهریور در مرکز کردستان عراق برگزار خواهد شد

]]>
چرا صادرات ایران به عراق کاهش یافته است؟ https://www.faratab.com/news/11793/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 02 Sep 21 12:29:52 +0430 چرا صادرات ایران به عراق کاهش یافته است؟
با کاهش صادرات ایران شاهد افزایش 540 درصدی واردات از عراق هستیم!

]]>
راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟ https://www.faratab.com/news/11741/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-50-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 02 Aug 21 18:54:44 +0430 راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟
راهکارهای اقتصاددان برجسته کُرد برای چرخش چرخ توسعه هورامان

]]>
آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟ https://www.faratab.com/news/11739/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F- Fri, 30 Jul 21 15:38:11 +0430 آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟
جمعیت هورامان؟ جمعیت شهری و روستایی؟ میزان سواد زنان و مردان؟ میزان پس انداز مردم در بانکها؟

]]>
صحبت‌های مصطفی الکاظمی در خصوص صادرات برق ایران به عراق و علت قطعی برق این روزهای عراق! https://www.faratab.com/news/11701/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21 Sun, 04 Jul 21 15:15:43 +0430 صحبت‌های مصطفی الکاظمی در خصوص صادرات برق ایران به عراق و علت قطعی برق این روزهای عراق!

]]>
چند درصد نفت جهان در آمریکا مصرف می‌شود؟ https://www.faratab.com/news/11692/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sun, 27 Jun 21 11:50:07 +0430 چند درصد نفت جهان در آمریکا مصرف می‌شود؟
صادرات نفت عراق به آمریکا نصف شد!

]]>
دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد https://www.faratab.com/news/11684/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Jun 21 18:47:20 +0430 دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد
شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به مدت 5 روز میزبان دومین نمایشگاه بازرگانی ایران است

]]>
پوشش نمایشگاه بین المللی ایران در اربیل توسط ماهنامه فراتاب کُردی https://www.faratab.com/news/11683/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 21 Jun 21 18:36:26 +0430 پوشش نمایشگاه بین المللی ایران در اربیل توسط ماهنامه فراتاب کُردی
مانگنامەی فەراتاب کوردی و ڕووماڵکردنی میدیایی- ڕیکلامی پیشانگای نێونەتەوەیی توانا ئابووری و پیشەییەکانی ئێران لە هەولێر (پایتەختی هەرێمی کوردستانی عێراق)

]]>
تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل https://www.faratab.com/news/11682/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Mon, 21 Jun 21 17:52:05 +0430 تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل
سرکنسول ایران در اربیل از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در مرکز اقلیم کردستان تقدیر و تشکر کرد.

]]>
نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه تیرماه برگزار خواهد شد https://www.faratab.com/news/11628/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 11 May 21 14:03:36 +0430 نمایشگاه اختصاصی ایران در سلیمانیه تیرماه برگزار خواهد شد
دکتر شوشتری سرکنسول ایران در سلیمانیه از قطعی شدن برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران در سلیمانیه خبر داد

]]>
صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق https://www.faratab.com/news/11630/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-27-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 11 May 21 13:56:05 +0430 صادرات 27 میلیارد متر مکعبی گاز ایران به عراق
وزیر نفت از افزایش صادرات روزانه گاز ایران به عراق خبر داد

]]>
کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد! https://www.faratab.com/news/11637/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%21 Mon, 10 May 21 10:27:25 +0430 کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد!
با توجه به حجم جمعیتی بالای شهر کرمانشاه، تامین آب شرب کرمانشاه یکی از اولویت های شرکت آب و فاضلاب استان به شمار می آید

]]>
صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان https://www.faratab.com/news/11625/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Fri, 07 May 21 20:19:53 +0430 صدور مجوز برای فعالیت دومین بانک عراقی در عربستان
افزایش تاثیر ارتقای روابط سیاسی بغداد -ریاض بر همکاری‌های اقتصادی

]]>
چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست! https://www.faratab.com/news/11621/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 06 May 21 11:24:50 +0430 چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست!
چرا دیگران منطقه آزاد شدند و اورامانات هنوز نه؟

]]>
کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400 https://www.faratab.com/news/11616/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400 Thu, 06 May 21 10:49:54 +0430 کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400
کاهش نزولات جوی سراسر کشور را با تنش آبی مواجه کرده اما در این میان استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارندگی را در کشور دارد و این نشان‌ می‌دهد تابستانی سخت در انتظار مردم کرمانشاه است

]]>
باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود https://www.faratab.com/news/11583/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Apr 21 19:58:46 +0430 باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود
یک کارشناس مسائل عراق گفت: دستگاه دیپلماسی کشور با ساده‌سازی حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان عراق زمینه توسعه مبادلات اقتصادی در این منطقه را فراهم کند.

]]>
ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس! https://www.faratab.com/news/11535/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%21 Thu, 15 Apr 21 15:47:02 +0430 ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس!

]]>
نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان https://www.faratab.com/news/11500/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Jan 21 13:53:17 +0330 نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان
کورش معتمدی: نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در 18 تا 21 اسفند سالجاری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد.

]]>
کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه https://www.faratab.com/news/11488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 03 Jan 21 15:47:03 +0330 کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه

]]>
توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین https://www.faratab.com/news/11466/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Sat, 14 Nov 20 18:15:34 +0330 توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین
ساخت دومین مجموعه از سری مستند رخساره زمین با سفر به چشمه های پلکانی تراورتن ساز باداب سورت با هدف توسعه ژئوتوریسم در این منطقه، آغاز شد.

]]>
بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب https://www.faratab.com/news/11321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Wed, 11 Mar 20 01:07:07 +0330 بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب
گزارش تاریخی از برنامه های سند توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تا بحال و اثرگذاری آنها در بخش روستایی و کشاورزی

]]>