فراتاب-روسیه، قفقاز و آسیای میانه https://www.faratab.com/category/140/ info@rsm.co.ir Tue, 07 Feb 23 05:16:44 +0330fa نقشه نهایی روسیه برای آینده اوکراین چیست؟ https://www.faratab.com/news/12278/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 01 Oct 22 16:41:43 +0330 نقشه نهایی روسیه برای آینده اوکراین چیست؟
تحلیلی بر جدیدترین مواضع پوتین در قبال اوکراین

]]>
گورباچف؛ خادم یا خائن؟ https://www.faratab.com/news/12243/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81%D8%9B-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%9F Wed, 31 Aug 22 21:54:37 +0430 گورباچف؛ خادم یا خائن؟
یادداشتی از د.جهانگیر کرمی – متخصص مسائل روسیه و استاد دانشگاه تهران

]]>
چرخش‌های فنلاند؛ از رعب روسیه یا حب غرب؟ https://www.faratab.com/news/12238/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F Mon, 29 Aug 22 13:27:59 +0430 چرخش‌های فنلاند؛ از رعب روسیه یا حب غرب؟
بررسی گام‌های هیلسینکی برای پیوستن به ناتو

]]>
چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟ https://www.faratab.com/news/12151/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 15 Jun 22 13:31:23 +0430 چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟
در جدیدترین رویداد علیه مشاغل زنان، قوانین محدود کننده‌ای برای سالنهای زیبایی لحاظ شده است

]]>
پوتین و ترەمپ قەناعەتیان پێ هێنام، سەبارەت بە سەدەی ٢١ من هەڵە بوم https://www.faratab.com/news/12129/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DB%95%D9%85%D9%BE-%D9%82%DB%95%D9%86%D8%A7%D8%B9%DB%95%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8E-%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B3%DB%95%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%95%D8%AA-%D8%A8%DB%95-%D8%B3%DB%95%D8%AF%DB%95%DB%8C-%D9%A2%D9%A1-%D9%85%D9%86-%D9%87%DB%95%DA%B5%DB%95-%D8%A8%D9%88%D9%85 Wed, 08 Jun 22 03:33:35 +0430 پوتین و ترەمپ قەناعەتیان پێ هێنام، سەبارەت بە سەدەی ٢١ من هەڵە بوم
من پێشتر تێروانینی جیاوازم سەبارەت بە سەدەی 21 هەبوو.

]]>
پیروز نبرد اینترنتی روسیه-اوکراین کیست؟ https://www.faratab.com/news/12077/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 25 May 22 15:55:04 +0430 پیروز نبرد اینترنتی روسیه-اوکراین کیست؟
خاطره حمیدی: جنگ اخیر روسیه و اوکراین باعث تشدید اقدامات نرم‌افزاری و شبکه‌ای اینترنتی دو کشور علیه همدیگر شده است

]]>
اروپا در مرداب میلیتاریزم! https://www.faratab.com/news/12026/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85%21 Tue, 17 May 22 16:24:38 +0430 اروپا در مرداب میلیتاریزم!
رستم بهرامی: حمله روسیه به اوکراین پیامدهای بسیاری بدنبال دارد ...

]]>
جنگ اوکراین؛ نبرد نظریه‌ها؛ رئالیسم یا لیبرالیسم؟ https://www.faratab.com/news/11981/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9F Tue, 15 Mar 22 15:19:25 +0330 جنگ اوکراین؛ نبرد نظریه‌ها؛ رئالیسم یا لیبرالیسم؟
 پروفسور استیون والت نظریه‌پرداز و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد

]]>
چه کسی از شروع جنگ در اوکراین می ترسد؟ https://www.faratab.com/news/11973/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F Sat, 19 Feb 22 15:32:48 +0330 چه کسی از شروع جنگ در اوکراین می ترسد؟
یادداشتی از د.فائزه قاسمی پژوهشگر روابط بین الملل

]]>
نقش متوازنگر روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین https://www.faratab.com/news/11962/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86 Wed, 19 Jan 22 22:12:30 +0330 نقش متوازنگر روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین
آرزو زارع عسکری - پژوهشگر روابط بین الملل

]]>
چرا تحولات مرزی آذربایجان –ارمنستان برای ایران مهم است؟ https://www.faratab.com/news/11898/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%E2%80%93%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 11 Nov 21 15:46:35 +0330 چرا تحولات مرزی آذربایجان –ارمنستان برای ایران مهم است؟
تغییر مرزها در کجا و چگونه امنیت و منافع ایران را تهدید می‌کند؟

]]>
بازیگران پشت پرده افزایش تنش میان تهران و باکو https://www.faratab.com/news/11857/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88 Fri, 15 Oct 21 17:58:43 +0330 بازیگران پشت پرده افزایش تنش میان تهران و باکو
یادداشت تحلیلی فراتاب - رستم بهرامی

]]>
مقاومت پنجشیر چگونه می‌تواند به حیاتش ادامه دهد؟ https://www.faratab.com/news/11823/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%9F Sat, 18 Sep 21 19:19:34 +0430 مقاومت پنجشیر چگونه می‌تواند به حیاتش ادامه دهد؟
گفت‌وگوی فراتاب با فرزاد رمضانی‌بونش پژوهشگر مسائل افغانستان

]]>
داستان سقوط پایتخت دولتی بی‌ملت! https://www.faratab.com/news/11776/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%84%D8%AA%21 Wed, 18 Aug 21 10:24:53 +0430 داستان سقوط پایتخت دولتی بی‌ملت!
چرا افغانستان به ناگاه و برق‌آسا به تسخیر طالبان درآمد؟

]]>
آیا بحران کریمه آتش جنگ سردی تازه را گرم خواهد کرد؟ https://www.faratab.com/news/11652/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 19 May 21 22:00:56 +0430 آیا بحران کریمه آتش جنگ سردی تازه را گرم خواهد کرد؟
 در پی بحران اخیر اوکراین و تنش­ها در دنباس، کشورهای اروپایی در قالب ناتو و همچنین به تنهایی از اوکراین حمایت کردند.

]]>
آرامش روسی در مقابله با کرونا! https://www.faratab.com/news/11543/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Mon, 19 Apr 21 09:33:00 +0430 آرامش روسی در مقابله با کرونا!
مقامات روسیه اگرچه سخن از حمایت‌های حداکثری در بخشودگی مالیات‌ها،‌ حق بیمه و تعویق شش ماهه‌ی بازپرداخت وام‌ها به میان می‌آورند؛ اما از سوی دیگر روزنامه «گازتا رو» در تحلیلی پیش‌بینی می‌کند که روسیه امسال با کاهش رشد اقتصادی ۵.۸ درصدی روبرو خواهد بود

]]>
ظهور نظام دوقطبی در عصر پساکرونا! https://www.faratab.com/news/11542/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Sat, 17 Apr 21 12:00:29 +0430 ظهور نظام دوقطبی در عصر پساکرونا!
نشانه‌های ظهور یک نظام بین‌المللی دو قطبی نیز در افق پساکرونا نمایان شده است در این بین ...

]]>
کرونا سنگ محک کارآمدی و ناکارآمدی دولت‌ها! https://www.faratab.com/news/11528/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Mon, 12 Apr 21 13:37:43 +0430 کرونا سنگ محک کارآمدی و ناکارآمدی دولت‌ها!
توتالیتاریانیسم از نوع حزب کمونیست چینی که با وجود عدم آگاهی از عملکرد ویروس، اقدامات موثری انجام داد. این حکومت علی‌رغم نظام سیاسی بسته توانست به سرعت در زمینه اقدامات بهداشتی و کنترل آن خوب عمل کند

]]>
بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی https://www.faratab.com/news/11496/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Fri, 08 Jan 21 16:58:49 +0330 بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

]]>
بحران قره ‎باغ و یک تیر و چند نشان روسیه! https://www.faratab.com/news/11481/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%E2%80%8E%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Fri, 08 Jan 21 12:48:42 +0330 بحران قره ‎باغ و یک تیر و چند نشان روسیه!

]]>
چه آینده ای در انتظار قره باغ خواهد بود؟ https://www.faratab.com/news/11483/%DA%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 24 Dec 20 23:07:36 +0330 چه آینده ای در انتظار قره باغ خواهد بود؟

]]>
علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟ https://www.faratab.com/news/11470/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 26 Nov 20 13:31:28 +0330 علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟
بعد از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط او، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه سیاست صبر وسکوت را در پیش گرفته و هیچ موضع علنی و آشکاری را تا کنون بروز نداده است.

]]>
کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ https://www.faratab.com/news/11455/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA Wed, 11 Nov 20 20:37:58 +0330 کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ

]]>
نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ! https://www.faratab.com/news/11447/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA%21 Wed, 28 Oct 20 16:32:53 +0330 نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ!

]]>
راهکارهای برون رفت بحران قره‌باغ از منظر حقوق بین‌الملل! https://www.faratab.com/news/11436/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21 Mon, 05 Oct 20 15:46:33 +0330 راهکارهای برون رفت بحران قره‌باغ از منظر حقوق بین‌الملل!

]]>
روسیه و ایران تعامل بر مدار حفاظت از برجام! https://www.faratab.com/news/11371/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Fri, 26 Jun 20 22:22:30 +0430 روسیه و ایران تعامل بر مدار حفاظت از برجام!

]]>
ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟ https://www.faratab.com/news/11272/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 29 Feb 20 13:11:09 +0330 ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! https://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه! https://www.faratab.com/news/10900/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Tue, 22 Oct 19 22:59:06 +0330 متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه!
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با امضای تفاهم نامه ای به نشست خود در رابطه با کردستان سوریه پایان دادند.

]]>
جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها https://www.faratab.com/news/10367/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 17:10:03 +0430 جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها
انتخاب این کشورها براساس نیروی نظامی فعال کشورها، بودجه نظامی یا موقعیت جغرافیایی آنها بوده است.

]]>
روسیه و ایران؛ نزدیک و نزدیک تر! https://www.faratab.com/news/9651/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%21 Sun, 01 Sep 19 22:40:02 +0430 روسیه و ایران؛ نزدیک و نزدیک تر!

]]>
روسیه به دنبال باز کردن جای پا در قلب آفریقا https://www.faratab.com/news/9546/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7- Wed, 14 Aug 19 14:05:10 +0430 روسیه به دنبال باز کردن جای پا در قلب آفریقا
بررسی CNN نشان می‌دهد، هزینه این جاه‌طلبی در قلب آفریقا از سوی یوگنی پریگوژین، میلیاردر روس که به کرملین نزدیک است تامین می‌شود.

]]>
روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا https://www.faratab.com/news/9292/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 09 Jul 19 15:03:44 +0430 روسیه و کنترل هوشمند ایران و آمریکا

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! https://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟ https://www.faratab.com/news/8905/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%9F Mon, 27 Aug 18 17:39:38 +0430 جنگ اقتصادی علیه ایران یا علیه ادغام اوراسیا؟

]]>
فرار یا عبور از دلار؟! https://www.faratab.com/news/8904/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F%21 Wed, 22 Aug 18 21:28:02 +0430 فرار یا عبور از دلار؟!
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کشورهای خلیج فارس از دلار دور شوند؟

]]>
سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف! https://www.faratab.com/news/8893/%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81%21 Tue, 14 Aug 18 18:28:15 +0430 سه سناریو در رمزگشایی از ادعای صفروف!
رمز گشایی از پشت پرده صفروف!

]]>
سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها! https://www.faratab.com/news/8886/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A6%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%21 Mon, 13 Aug 18 14:12:00 +0430 سهم ایران از خزر و دوئل روس ستیزان و روسوفیل ها!

]]>
هیاهوی زیاد برای هیچ https://www.faratab.com/news/8831/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86 Sat, 28 Jul 18 08:17:24 +0430 هیاهوی زیاد برای هیچ
با فروپاشي شوروي و از دست دادن بخش وسيعي از سرزمين خود، روس ها دچار مشكلات عديده اي شدند كه باعث شد تا در پي موازنه با یگانه ابرقدرت نطام جهانی نباشند.

]]>
روسیه صیاد پشت پرده خروج آمریکا از برجام! https://www.faratab.com/news/8843/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Sun, 15 Jul 18 16:17:58 +0430 روسیه صیاد پشت پرده خروج آمریکا از برجام!

]]>
پوتین، در نقش قهرمان فیلم هفت دلاور https://www.faratab.com/news/8803/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1 Wed, 27 Jun 18 16:48:49 +0430 پوتین، در نقش قهرمان فیلم هفت دلاور

]]>
ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه https://www.faratab.com/news/7949/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 08 Jun 18 14:27:16 +0430 ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه
مجموعه سوابق رفتاری روسیه در سیاست خارجی اش و نیز مواضع اخیر این کشور در قبال بحران سوریه، حاکی از آن است که ایران می بایست در روابطش با مسکو با احتیاط بیشتری گام برداشته و به تنوع سازی روابط خود در سیاست خارجی دست زند

]]>
روسیه و آرایش سیاسی جدید غرب آسیا https://www.faratab.com/news/8505/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Thu, 31 May 18 13:20:01 +0430 روسیه و آرایش سیاسی جدید غرب آسیا
چرا روس‌ها مواضع آمریکایی ها را اعلام می‌کنند و چرا دولت و دستگاه سیاست خارجی آن به جای آنکه به دنبال تکذیب موضوعات راستین باشد، به تبیین چرایی و چگونگی پیدایش این موضوعات و راه حل‌هایی برای این واقعیت‌ها نمی‌پردازند؟

]]>
روسیه؛ قدرت فضایی و فرهنگ استراتژیک https://www.faratab.com/news/8188/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9 Thu, 17 May 18 19:10:01 +0430 روسیه؛ قدرت فضایی و فرهنگ استراتژیک
برنامه فضایی روسیه، بازتاب فرهنگ استراتژیک این کشور و عامل تعیین‌کننده آن است. پروژه‌های فضایی آن غرور و ملی‌گرایی را افزایش می‌دهد و تلاش‌های مکرر خود را به‌عنوان یک رهبر قوی و ضروری جهانی سیاسی بازنویسی می‌کند.

]]>
احیای مجدد ناوگان دوم نیروی دریایی آمریکا https://www.faratab.com/news/7977/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Sat, 05 May 18 12:59:49 +0430 احیای مجدد ناوگان دوم نیروی دریایی آمریکا

]]>
دیدار وزیران خارجه ترکیه، روسیه و ایران https://www.faratab.com/news/7910/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Apr 18 01:05:02 +0430 دیدار وزیران خارجه ترکیه، روسیه و ایران

]]>
بی نیازی جهان از استراتژیهای نوین هسته ای! https://www.faratab.com/news/7754/%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%21 Fri, 20 Apr 18 20:16:28 +0430 بی نیازی جهان از استراتژیهای نوین هسته ای!

]]>
روند حاکمیت قانون در گرجستان https://www.faratab.com/news/7616/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 14 Apr 18 21:00:26 +0430 روند حاکمیت قانون در گرجستان

]]>
فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو https://www.faratab.com/news/7606/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D9%88 Sun, 08 Apr 18 02:47:39 +0430 فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو
مسکو با فروش سامانه‌های دفاع ضدهوایی «اس-400» به آنکارا، یک اقدام سیاسی انجام داده و ترکیه را بطور قطعی از اردوگاه غرب خارج خواهد کرد. فروش موشکهای اس-400 به ترکیه، در حقیقت یک اقدام سیاسی است و با این کار مسکو می تواند نشان دهد که توازن راهبردی روسیه با

]]>
ایران؛ سال دشوار دیپلماسی! https://www.faratab.com/news/7579/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Mon, 26 Mar 18 19:44:56 +0430 ایران؛ سال دشوار دیپلماسی!

]]>