فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 16 Jun 24 13:37:54 +0330fa لیورپول هتل محل اقامت خود در قطر را تغییر داد https://www.faratab.com/news/11072/-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Tue, 05 Nov 19 11:50:01 +0330  لیورپول هتل محل اقامت خود در قطر را تغییر داد
باشگاه لیورپول اعلام کرده است در هتلی که در ساخت آن، حقوق ابتدایی کارگران نادیده گرفته شده است، حاضر به اقامت نیست.

]]>