فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:21:38 +0330fa بیرانوند قید سفر به مالزی را زد https://www.faratab.com/news/11015/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AF- Wed, 30 Oct 19 14:20:02 +0330 بیرانوند قید سفر به مالزی را زد
دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس با وجود دعوت AFC برای نامزدی جایزه رویایی، به مالزی نرفت.

]]>
توافق مرزبان و شاهین بوشهر https://www.faratab.com/news/10986/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 Mon, 28 Oct 19 14:37:00 +0330 توافق مرزبان و شاهین بوشهر
مرزبان به لیگ برمی گردد.

]]>
عضو جدید کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس؛ افشین پیروانی https://www.faratab.com/news/10938/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 26 Oct 19 15:10:01 +0330 عضو جدید کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس؛ افشین پیروانی
در خصوص احمدزاده، پیروانی و دیگر همکارانش تصمیم می گیرند.

]]>