فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:44:17 +0330fa نخستین پیروزی دختران ایران برابر اوگاندا رقم خورد https://www.faratab.com/news/10663/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Sat, 05 Oct 19 19:20:02 +0330 نخستین پیروزی دختران ایران برابر اوگاندا رقم خورد
تیم ملی بسکتبال سه نفره دختران کشورمان در سومین دیدار خود در جام جهانی زیر ۲۳ سال چین اوگاندا را شکست داد.

]]>