فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:02:59 +0330fa مارک ویلموتس و مسعود شجاعی به چه کسانی رای دادند؟ https://www.faratab.com/news/10462/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 24 Sep 19 22:40:02 +0330 مارک ویلموتس و مسعود شجاعی به چه کسانی رای دادند؟
سرمربی و کاپیتان تیم ملی کشورمان هر دو کریستیانو رونالدو را به عنوان نفر اول جهان در سال 2019 انتخاب کرده بودند.

]]>