فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:42:13 +0330fa بازی با ایران در بصره و بدون تاخیر برگزار خواهد شد https://www.faratab.com/news/10947/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 27 Oct 19 11:30:01 +0330 بازی با ایران در بصره و بدون تاخیر برگزار خواهد شد
تیم ملی کشورمان قرار است در چهارمین بازی خود در انتخابی جام جهانی 2022 در تاریخ 23 آبان در ورزشگاه بصره به مصاف تیم ملی فوتبال عراق برود.

]]>
برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد https://www.faratab.com/news/10568/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Sun, 29 Sep 19 14:20:02 +0330 برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد
برنامه بازی های پسران ایران مشخص شد.

]]>
غلبه‌ی حاشیه بر متن https://www.faratab.com/news/10443/%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86 Tue, 24 Sep 19 18:00:01 +0330 غلبه‌ی حاشیه بر متن
سایت AFC به مهار پنالتی کریمی توسط بیرانوند و گل مهدی عبدی اشاره کرد.

]]>