فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:23:45 +0330fa واقعیات فیلم دانکرک در پس هیاهوها! https://www.faratab.com/news/7055/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%87%D8%A7%21 Sat, 16 Dec 17 11:05:38 +0330 واقعیات فیلم دانکرک در پس هیاهوها!
برداشت اولیه مخاطب از این فیلم تماشای صحنه‌هایی تاریخی از جنگ جهانی دوم است، اما به نظر من چهارچوب مفهومی فیلم ادامۀ راهی بوده که نولان با تلقین/Inception شروع کرده و در میان ستاره ای/Interstellar به نحوی تکامل بخشیده است.

]]>
کیلین مورفی: هری استایلز انتخاب خوبی برای نولان بود https://www.faratab.com/news/3991/%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%3A-%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 02 Sep 16 17:35:12 +0430 کیلین مورفی: هری استایلز انتخاب خوبی برای نولان بود
کیلین مورفی بازیگر «پیکی بلایندرز» می گوید کارگردان «دانکرک» دلیل خوبی برای انتخاب خواننده جوان برای حضور در فیلمش داشت.

]]>