فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 10:52:13 +0330fa کودتا یا استعفا؟ https://www.faratab.com/news/1571/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%9F Sat, 07 May 16 23:36:14 +0430 کودتا یا استعفا؟
داوود اوغلو در اظهارات خود تمام تلاش خود را به كار گرفت تا اختلاف با اردوغان را علني نسازد اما به نظر مي‌رسد كه با تغيير رويه‌هاي اردوغان از چندماه پيش همگان انتظار اين جدايي را داشتند.

]]>
علل داخلی کناره گیری داوود اوغلو و پیامدهای آن https://www.faratab.com/news/1561/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86 Sat, 07 May 16 01:19:46 +0430 علل داخلی کناره گیری داوود اوغلو و پیامدهای آن
بنظر می رسد برنامه های داود اوغلو تابعی از نگرش کلی اردوغان بود و این رویکردی نبود که نخست وزیر صاحب ایده را اقناع کند و در عمل تفاوت در سیاستگذاری ها نمایان تر شد و عملا برای اردوغان پیشبرد امور مطابق استراتژی طراحی شده می توانست فصل مشترک باشد.

]]>
چرا داوود اوغلو مجبور به استعفا شد؟ https://www.faratab.com/news/1562/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sat, 07 May 16 01:12:19 +0430 چرا داوود اوغلو مجبور به استعفا شد؟
اختلاف نظر میان اردوغان و داوود اوغلو بر سر سه مساله داخلی و دو موضوع در سیاست خارجی این کشور کم کم منجر به صف آرایی این دو در برابر هم و نهایتاً استعفای اجباری داوود اوغلو از نخست وزیری شد

]]>
مناسبات تجاری ایران و ترکیه را به هم نزدیک می‌کند https://www.faratab.com/news/503/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 07 Mar 16 07:14:32 +0330 مناسبات تجاری ایران و ترکیه را به هم نزدیک می‌کند
ایران و ترکیه قصد دارند در عرض دو سال مناسبات تجاری‌شان را سه برابر کنند و به ۳۰ میلیارد دلار در سال برسانند. این نکته را مقامات دو کشور در حالی در تهران اعلام کردند که در سوریه با یکدیگر رقابت دارند.

]]>