فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:45:24 +0330fa خواهان جنگ و درگیری نیستیم https://www.faratab.com/news/10384/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Thu, 19 Sep 19 17:05:57 +0430 خواهان جنگ و درگیری نیستیم
محمدجواد ظریف با بیان اینکه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران به جنگی تمام عیار منجر خواهد شد، تاکید کرد: ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم.

]]>
ایران و عربستان بر سر میز منافع مشترک می نشینند ؟ https://www.faratab.com/news/9347/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%9F Sat, 27 Jul 19 23:30:32 +0430  ایران و عربستان بر سر میز منافع مشترک می نشینند ؟
ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند روابط بهتر با همسایگان خود است، حتی اگر این همسایه، عربستان باشد.

]]>
نقش هاشمی در معماری روابط ایران و عربستان https://www.faratab.com/news/7182/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Jan 18 23:15:29 +0330 نقش هاشمی در معماری روابط ایران و عربستان

]]>
گامهای دشوار ایران و عربستان برای ترمیم روابط https://www.faratab.com/news/6592/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7 Sun, 10 Sep 17 15:12:54 +0430 گامهای دشوار ایران و عربستان برای ترمیم روابط
ریاض راهی جز ترمیم ندارد. همسایه‌ها واقعیت‌های غیر قابل تغییرند و فارغ از آن زیستن در یک جغرافیا اجبارهایی را تحمیل می‌کند که چاره‌ای جز پذیرش آنها و کنار گذاشتن کینه‌ورزی‌ها باقی نمی‌گذارد.

]]>
بررسی تاثیر ولیعهدی محمد بن سلمان بر آینده سیاسی عربستان و خاورمیانه https://www.faratab.com/news/6353/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 22 Jun 17 14:41:41 +0430 بررسی تاثیر ولیعهدی محمد بن سلمان بر آینده سیاسی عربستان و خاورمیانه

]]>
تهران -ریاض از رقابت و جنگ های نیابتی تا ...! https://www.faratab.com/news/6256/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-...%21 Tue, 06 Jun 17 11:13:06 +0430 تهران -ریاض از رقابت و جنگ های نیابتی تا ...!

]]>
عربستان و چرایی ائتلاف سازی علیه ایران https://www.faratab.com/news/6205/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 26 May 17 02:10:06 +0430 عربستان و چرایی ائتلاف سازی علیه ایران

]]>
رویکرد ریاض به تهران: گذار به فرآیندهای تقابل بخش https://www.faratab.com/news/5960/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4- Sat, 15 Apr 17 17:00:03 +0430 رویکرد ریاض به تهران: گذار به فرآیندهای تقابل بخش
بعد از تحولات بهار عربی، شاهد ورود تهران و ریاض به فرآیندهای معطوف به رقابت و تنش آشکار هستیم. این وضعیت با روی کارآمدن نخبگان جدید سعودی و ماجرای حمله به سفارت عربستان در تهران و قطع روابط سیاسی- اقتصادی دو کشور وارد عرصه جدیدی شده که کنترل متغیرهای این

]]>
رقابت های ایران و عربستان: پر هزینه و کم سود! https://www.faratab.com/news/5959/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A-%D9%BE%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF%21- Wed, 29 Mar 17 11:16:00 +0430 رقابت های ایران و عربستان: پر هزینه و کم سود!
در چند جبهه، متحدین یا متحدین بالقوه هر یک از طرفین در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند. در عراق، دولت این کشور بطور روزافزونی در حال تنگ تر کردن فضا برای مخالفان سنی و گروه های تروریستی درون این جامعه است. در یمن، ابعاد جنگ عربستان سعودی با شیعیان حوثی روز

]]>
غروب احیاگر روابط تهران -ریاض https://www.faratab.com/news/5297/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6 Fri, 13 Jan 17 13:47:14 +0330 غروب احیاگر روابط تهران -ریاض
هم آیت الله هاشمی رفسنجانی و هم ملک عبدالله را باید دو سوی متمایل به برقراری تعادل و تنش زدایی در روابط تهران - ریاض قلمداد کرد، دو رهبر سیاسی که در زمان اوج تنش طرفین دیگر در قید حیات نیستند

]]>
چرایی تغییر نگاه اعراب به توافق هسته ای https://www.faratab.com/news/4755/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 27 Nov 16 03:10:06 +0330 چرایی تغییر نگاه اعراب به توافق هسته ای
در شرایط پیچیده و سخت که منطبق با واقعیت های منطقه ای است، سعودی ها و برخی بازیگران عربی در تلاشند تا توجه رئیس جمهور جدید را به سمت مهار ایران در خاورمیانه سوق دهند

]]>
منابع دوگانه تنش در روابط تهران -ریاض https://www.faratab.com/news/4079/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6 Sat, 17 Sep 16 16:30:23 +0430 منابع دوگانه تنش در روابط تهران -ریاض

]]>
از ایران تا نیس، مقابله تمام عیار با تروریسم https://www.faratab.com/news/3045/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Fri, 22 Jul 16 14:33:57 +0430 از ایران تا نیس، مقابله تمام عیار با تروریسم
متاسفانه فرانسه در دو هفته اخیر محل دو واقعه مربوط به تروریسم بود: حادثه غم‌انگیز حمله تروریستی کامیون در نیس توسط داعش و نشست سالانه سازمان منافقین با سابقه طولانی ترور. هرچند در ظاهر این دو واقعه ارتباطی باهم ندارند اما اشتراک مهم‌شان این است که گروهای

]]>
قرار نیست در زمین عربستان بازی کنیم https://www.faratab.com/news/2035/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 24 May 16 00:49:05 +0430 قرار نیست در زمین عربستان بازی کنیم
ادبیات‌های ناپاک و ناشایست که متأثر از مغزهای معلول و معیوب است منشأ افراطی‌گری است و ادامه اینگونه اظهارات به روشنی به جهانیان نشان می‌دهد که منشأ اندیشه‌های تکفیری و تروریستی که جهان را تهدید می‌کند از لحاظ عقیدتی و ایدئولوژیک از کجا نشات می گیرد.

]]>
تهران و ریاض؛ بازگشت به مسیر همکاری؛ واقعیت یا سراب؟ https://www.faratab.com/news/1881/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%9F Tue, 17 May 16 11:11:45 +0430 تهران و ریاض؛ بازگشت به مسیر همکاری؛ واقعیت یا سراب؟
به نظر می رسد آمریکا یکی از معدود بازیگرانی است که می تواند همزمان با سیاست کاهش حضورش در خاورمیانه در میان مدت تهران و ریاض را به همکاری با هم ترغیب کند

]]>
پیشنهادی ایرانی برای همکاری ایران و عربستان https://www.faratab.com/news/1139/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 23 Apr 16 17:00:01 +0430 پیشنهادی ایرانی برای همکاری ایران و عربستان
'حسین موسویان' دیپلمات سابق ایران در یادداشتی در مورد سفر باراك اوباما به عربستان و دیدار با مقامات این كشور كه وبگاه آمریكایی 'المانیتور' آن را منتشر كرد، نوشت: رئیس جمهوری آمریكا باید در این دیدار برای تشكیل یك 'سیستم همكاری مشترك منطقه ای' كه در قطعنام

]]>
سیاست های نفتی ریاض در قبال ایران https://www.faratab.com/news/1025/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 18 Apr 16 15:51:24 +0430 سیاست های نفتی ریاض در قبال ایران

]]>
عربستان و مهار ایران در نظام منطقه ای عربی https://www.faratab.com/news/1024/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C Mon, 18 Apr 16 15:42:35 +0430 عربستان و مهار ایران در نظام منطقه ای عربی

]]>
بررسی تفابل تهران و ریاض از سوریه، عراق و یمن تا میادین نفتی https://www.faratab.com/news/1001/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C Sun, 17 Apr 16 17:26:03 +0430 بررسی تفابل تهران و ریاض از سوریه، عراق و یمن تا میادین نفتی
تحریریه فراتاب سومین بحث شبانه خود در گروه تلگرام را با اختصاص دادن به تعامل و تقابل میان ایران و عربستان سعودی و با حضور دو کارشناس در این حوزه امشب یکشنبه شب برگزار خواهد کرد

]]>
رفتارکاوی ایران و عربستان در منطقه https://www.faratab.com/news/849/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Tue, 12 Apr 16 03:16:09 +0430 رفتارکاوی ایران و عربستان در منطقه
روابط ایران و عربستان به لحاظ تاریخی و به خصوص در چند سال اخیر، دستخوش تحولات زیادی بوده است. واکاوی چرایی این تحولات و اوج گیری کشمکش در روابط دو کشور، هدف مقاله پیش رو است.

]]>
سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان شد https://www.faratab.com/news/233/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 15 Feb 16 06:55:02 +0330 سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان شد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سوئیس رسما حفاظت از منافع ایران در ریاض را بر عهده گرفت.

]]>
عربستان از توافق هسته ای سراسیمه شده است https://www.faratab.com/news/77/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 22 Jan 16 23:57:35 +0330 عربستان از توافق هسته ای سراسیمه شده است
جواد ظریف ریشه رفتار خصمانه اخیر و قطع روابط عربستان با ایران را در توافق هسته ای میان تهران با قدرتهای بزرگ جهانی دانست

]]>