فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:36:43 +0330fa نوروزبانان در آسیای میانه! https://www.faratab.com/news/12000/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Sun, 03 Apr 22 15:50:17 +0430 نوروزبانان در آسیای میانه!
احسان شاه حسینی ، دبیر گروه فراسفر

]]>
نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا! https://www.faratab.com/news/11526/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B5%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%A7%21 Sun, 11 Apr 21 12:48:48 +0430 نوعثمانیسم و پروژه غرق کردن 10 هزار سال تاریخ در حصن‌کیفا!
حِصن کیفا یکی از مهمترین قربانی‌های سیاست‌های اردوغان در ترکیه است، شهری تاریخی که بسیاری از ساکنان کُرد و عربش از شهر مجبور شده‌اند که خارج شوند و تنها تعداد اندکی از کُردها همچنان در زادگاه‌شان باقی مانده‌اند،

]]>
هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار! https://www.faratab.com/news/11207/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-1000-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%21 Sat, 01 Feb 20 00:34:12 +0330 هوارامان رازآلود و جشن 1000 ساله عروسی پیر شالیار!

]]>
روند حاکمیت قانون در گرجستان https://www.faratab.com/news/7616/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 14 Apr 18 21:00:26 +0430 روند حاکمیت قانون در گرجستان

]]>
ساکاشویلی سرگردان در بازی تاج و تخت! https://www.faratab.com/news/7493/%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%21 Sun, 04 Mar 18 17:00:02 +0330 ساکاشویلی سرگردان در بازی تاج و تخت!

]]>
رقص تانگوی باکو -تل آویو! https://www.faratab.com/news/7364/%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88--%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88%21 Mon, 19 Feb 18 00:32:10 +0330 رقص تانگوی باکو -تل آویو!

]]>
سیاست، امنیت و جامعه روسیه زیر سایه توپ گرد! https://www.faratab.com/news/7186/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%21 Fri, 12 Jan 18 18:58:30 +0330 سیاست، امنیت و جامعه روسیه زیر سایه توپ گرد!

]]>
حسن زیرک؛ صدایی برای همیشه .... https://www.faratab.com/news/4804/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-.... Fri, 02 Dec 16 14:59:41 +0330 حسن زیرک؛ صدایی برای همیشه ....
حسن زیرک، نامی است که صدای بر آمده از روانش، مرا با خود می برد، به شهر هایی که نرفته ام و مردمانی که ندیده ام. صدایی است که مرز های جغرافیایی را کنار می زند

]]>
حسن زیرک؛ اسطوره‌ی بی‌همتای موسیقی کُردی https://www.faratab.com/news/4792/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Thu, 01 Dec 16 03:28:17 +0330 حسن زیرک؛ اسطوره‌ی بی‌همتای موسیقی کُردی
حسن زیرک از کارگری در بوکان تا حضور در رادیوهای بغداد، تهران و کرمانشاه و تبدیل شدن به اسطوره‌ای بی‌همتا

]]>
خانه ی دوست کجاست ... https://www.faratab.com/news/2647/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-... Tue, 05 Jul 16 09:17:53 +0430 خانه ی دوست کجاست ...
دل نوشته ایی برای عباس کیارستمی

]]>
مذهب و بحران در قفقاز https://www.faratab.com/news/2110/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Sat, 28 May 16 12:42:53 +0430 مذهب و بحران در قفقاز
حوزه تمدنی قفقاز شامل چهار دین جهانی می باشد: اسلام (شیعه و سنی)، مسیحیت (ارتدوکس)، یهودیت، بودیسم.

]]>
ریشه های بحران قره باغ https://www.faratab.com/news/748/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA Mon, 04 Apr 16 17:30:22 +0430 ریشه های بحران قره باغ
با توجه به درگیری های مرزی میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان ، موضوع مناقشه قره باغ باز هم محل جالش و منازعات این دو کشور قرار گرفته است. بحرانی که همواره با توجه به مناسبات سیاسی منطقه خاموش شده و ریشه های این بحران مورد چالش قرار نگرفته و حل نشده ...

]]>
آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری https://www.faratab.com/news/674/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 22 Mar 16 14:28:22 +0430 آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری
استاد محمد رضا شجریان با ظاهری متفاوت از میهمان ناخوانده ی پانزده ساله اش گفت و دلتنگی خود را نسبت به دوستان فقیدش، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی بیان کرد.

]]>
حقیقت صلح فراسوی جنگ در قفقاز https://www.faratab.com/news/479/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Sun, 06 Mar 16 16:04:59 +0330 حقیقت صلح فراسوی جنگ در قفقاز
قفقاز منطقه ای است که بحران های گوناگونی را در خود جای داده و وارث بسیاری از چالش های سیاسی و اقتصادی بازمانده از دوران شوروی است و محل تلاقی منازعات سیاسی، دینی، قومی و اجتماعی میان مردمان ساکن در این حوزه تمدنی بوده است. این منطقه، بی ثباتی های سیاسی، م

]]>