فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:05:25 +0330fa در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم https://www.faratab.com/news/9549/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85 Thu, 15 Aug 19 08:40:02 +0430 در شرایط مناسب همواره آماده ی مذاکره ایم

]]>
شلیک های ترامپ به روح برجام! https://www.faratab.com/news/7398/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Wed, 07 Feb 18 17:15:43 +0330 شلیک های ترامپ به روح برجام!
دونالد ترامپ با طرح موضوع نقض روح برجام و طرح مسائل منطقه‌ای درصدد ایجادی فضایی است تا ایران را مقصر جلوه دهد و زمینه وضع تحریم‌ها را ایجاد کند که از این‌طرف هدف تحریک ایران برای خروج آن‌ها از برجام است.

]]>
فردو و مسیر پيشرفته صنعت هسته اي https://www.faratab.com/news/3510/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A Sun, 07 Aug 16 15:19:48 +0430 فردو و مسیر پيشرفته صنعت هسته اي
در اعماق صد متري زير زمين در كوير در تاسيسات فردو كه برخي فكر مي كنند تعطيل است، يك زير ساخت هسته اي در همكاري نزديك ميان دانشمندان ايراني و روسي در حال احداث ميباشد كه با تكميل به يكي از مهمترين شاخه هاي پيشرفته صنعت هسته اي ايران مبدل خواهد گرديد.

]]>
فتح الفتوح برجام برای ملت ایران https://www.faratab.com/news/2984/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Mon, 18 Jul 16 18:02:50 +0430 فتح الفتوح برجام برای ملت ایران
محمدجواد ظریف گفت:نمی‌گویم برجام فتح الفتوح است اما می‌گویم سندی کاملا قابل دفاع است؛ اگر بخواهیم به برجام نمره بدهیم حتما با توجه به ظرف زمانی و شرایط بین‌المللی نمره بسیار خوبی می‌گیرد اما اگر بخواهیم به نحوه اجرای آمریکایی‌ها نمره بدهیم احتمالا نمره پا

]]>
انتظارات از برجام باید واقعی باشد https://www.faratab.com/news/2852/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Jul 16 14:54:05 +0430 انتظارات از برجام باید واقعی باشد
بعیدی نژاد با بیان این که انتظارات ما از برجام باید یک انتظارات واقعی باشد، اظهارداشت: برخی انتظار داشتند بعد از برجام بسیاری از مسایلی که مرتبط با برجام نیست حل و فصل شود.

]]>
5 راهکار اثربخشی برجام برای ایران https://www.faratab.com/news/2064/5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 24 May 16 19:04:03 +0430 5 راهکار اثربخشی برجام برای ایران
با اینکه هیچ دولتی نمی تواند شرکت های خصوصی را به اقداماتی وادار کند که با خطر همراه است، دولت اوباما می تواند پنج گام را در جهت تسهیل مبادلاتی بردارد که به موجب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مجاز و قانونی است.

]]>
نقش انتخاب روحانی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای https://www.faratab.com/news/1842/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 16 May 16 10:31:50 +0430 نقش انتخاب روحانی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای
دولت اوباما از روند مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای منحرف نشد، حتی وقتی که کشورهای دیگر از گنجاندن اولویت‌های دیگر در مذاکرات حمایت کردند.

]]>
نرمش قهرمانانه ایران و قدرت هوشمندانه آمریکا https://www.faratab.com/news/1069/%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Wed, 20 Apr 16 12:02:43 +0430 نرمش قهرمانانه ایران و قدرت هوشمندانه آمریکا
رویکرد جدید سیاست خارجی ایران را می‌توان در قالب سیاست تعامل و نگاهی مبتنی بر بازی برد برد در قالب نرمش قهرمانانه عنوان کرد.

]]>
ویدئوی گفتگوی متفاوت با دکتر ظریف در برنامه دید در شب https://www.faratab.com/news/470/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8 Sat, 05 Mar 16 00:51:27 +0330 ویدئوی گفتگوی متفاوت با دکتر ظریف در برنامه دید در شب
ناگفته های شنیدنی محمد جواد ظریف، پس از دو سال در "دید در شب"

]]>