فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:48:30 +0330fa اموالم را خرج جهاد کنید https://www.faratab.com/news/461/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Thu, 03 Mar 16 04:44:40 +0330 اموالم را خرج جهاد کنید
بنا بر وصیت اسامه بن‌لادن خانواده او موظف است همه دارایی بن‌لادن، بالغ بر ۲۹ میلیون دلار را در راه جهاد خرج کند. سند این وصیت‌نامه در اختیار رویترز و شبکه تلویزیونی ABC قرار گرفته است.

]]>