فراتاب-صنعت https://www.faratab.com/category/59/ info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:55:57 +0330fa نازیسم به اروپا بازنمی گردد https://www.faratab.com/news/8901/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 19 Aug 18 17:50:23 +0430 نازیسم به اروپا بازنمی گردد
نئونازیسم مدت ها است که در کشورهای آلمانی زبان و کشورهایی که در جنگ‌جهانی دوم با هیتلر همراه بوده‌اند رونق گرفته است. حتی در کشورهایی که از سوی هیتلر به تصرف درآمدند نیز این اشتیاق دیده می‌شود. نمونه این کشورها را می‌توان چک، اسلوواکی و مجارستان دانست.

]]>
چرا انتخابات مجدد در آلمان می تواند به ضرر این کشور تمام شود؟ https://www.faratab.com/news/6869/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF--%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 25 Nov 17 22:17:52 +0330 چرا انتخابات مجدد در آلمان می تواند  به ضرر این کشور تمام شود؟
آیا اشتباهات تاریخی در آلمان تکرار می شوند؟ اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان مخالف برگزاری مجدد انتخابات مجلس فدرال است و تلاش می کند تا احزاب بزرگ را برای تشکیل ائتلاف در دولت جدید متقاعد کند.

]]>
استفاده نازی ها از مت آمفتاتین در حین حمله به دشمن https://www.faratab.com/news/4041/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86 Fri, 09 Sep 16 11:20:50 +0430 استفاده نازی ها از مت آمفتاتین در حین حمله به دشمن
نازی‌ها برای افزایش تمرکز و همچنین زمان بیداری خود توعی قرص مت آمفتامین مصرف می‌کردند که پرویتین Pervitin نام داشت. تنها یک قرص مت آمفتامین کافی بود تا به نازی‌ها هوشیاری و توان بیدار ماندن برای چندین ساعت را بدهد.

]]>
به نمایش گذاشتن تصویراردوغان با سبیل هیتلری https://www.faratab.com/news/1923/%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1%DB%8C- Thu, 19 May 16 13:02:03 +0430 به نمایش گذاشتن تصویراردوغان با سبیل هیتلری
یک گروه از فعالان سیاسی و اجتماعی به نام پیکسل هلپر Pixelhelper ،در حرکتی اعتراضی فتوشاپ چهره تلفیق شده اردوغان و هیتلر را روی دیوار سفارت ترکیه با پروژکتور به نمایش گذاشتند.

]]>