فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:40:11 +0330fa آب رفتن قلمروی خلافت خودخوانده! https://www.faratab.com/news/5941/%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%21 Tue, 04 Apr 17 11:50:18 +0430 آب رفتن قلمروی خلافت خودخوانده!
مهمترین تحولی که در این سال و در سوریه علیه داعش روی داد، چرخش در مواضع ترکیه از یک وضعیت انفعالی قابل انتقاد به یک وضعیت به تدریج تهاجمی علیه داعش و البته کردها بود

]]>
سناریوهای پیش روی داعش و خاورمیانه! https://www.faratab.com/news/5699/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Sat, 11 Feb 17 00:50:02 +0330 سناریوهای پیش روی داعش و خاورمیانه!
تا زمانی که عراق به یک وفاق سیاسی و همزیستی مذهبی مسالمت‌آمیز نرسد بایستی این کشور را افغانستان آینده و چه بسا بدتر از آن در نظر گرفت

]]>
تحلیل میدانی نبردهای سه گانه شمال سوریه: الباب، الرقه و حلب https://www.faratab.com/news/4987/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%3A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D8%A8 Fri, 16 Dec 16 14:06:25 +0330 تحلیل میدانی نبردهای سه گانه شمال سوریه: الباب، الرقه و حلب
جبهه شمال سوریه به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین جبهه‌های موجود در این کشور به شمار میرود، این موضوع به عوامل متعددی بر می‌گردد که از جمله آنها تناقض در منافع منطقه‌ای و بین‌المللی در این منطقه، حضور قدرتمند کردها، داعش و دیگر گروه های درگیر در بحر

]]>
حمله داعش در گری سپی (تل ابیض) دفع شد https://www.faratab.com/news/411/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C-%28%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B6%29-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF Sat, 27 Feb 16 12:33:27 +0330 حمله داعش در گری سپی (تل ابیض) دفع شد
حمله غافلگیرانه نیروهای داعش به داخل شهر مرزی گری سپی (تل ابیض) که به کشته شدن 20 نیروی YPG از حزب اتحاد دموکراتیک کُردها منجر شده بود، با حمله مشترک کُردها و هواپیماهای آمریکایی دفع شد.

]]>