فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:00:08 +0330fa توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند https://www.faratab.com/news/11121/-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF Sat, 16 Nov 19 13:15:26 +0330  توراپراتورهای سوییسی به ایران می‌آیند
گروهی از توراپراتورهای سوییسی به دعوت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قالب تورآشناسازی به ایران سفر می‌کنند.

]]>
قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد https://www.faratab.com/news/11117/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Wed, 13 Nov 19 17:52:19 +0330 قطار گردشگری کاشان_تهران راه اندازی شد
معاون اجرایی شرکت حمل‌و نقل ریلی رجا، گفت: در راستای توسعه صنعت گردشگری، قطار گردشگری کویر (تهران-کاشان) راه‌اندازی شد.

]]>
کمیته ملی گردشگری روستایی وکشاورزی تشکیل می‌شود https://www.faratab.com/news/11103/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 11 Nov 19 13:11:40 +0330 کمیته ملی گردشگری روستایی وکشاورزی تشکیل می‌شود
کمیته ملی گردشگری روستایی و کشاورزی" با هدف برنامه‌ریزی و اقدام جهت شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری در حوزه‌های روستایی" و "کشاورزی" توسط  معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل می‌شود.

]]>
دور دنیا با شتر دوکوهانه https://www.faratab.com/news/11098/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 10 Nov 19 21:30:02 +0330 دور دنیا با شتر دوکوهانه
یک جهانگرد ایرانی با هدف معرفی شتر دوکوهانه ایرانی( در خطر انقراض) در جهان روز شنبه سفر خود به دور دنیا را از شهرستان مشگین‌شهر آغاز کرد.

]]>
میزان گردشگری 50 درصد رشد داشته است https://www.faratab.com/news/11074/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 05 Nov 19 14:30:01 +0330 میزان گردشگری 50 درصد رشد داشته است
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: میزان گردشگران ورودی در سال گذشته، ۵۲ درصد رشد داشته که این معادل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است، همچنین میزان گردشگران ورودی در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۲۷ درصد رشد داشته است.

]]>
افزوده شدن دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری به آزمون جامع گردشگری https://www.faratab.com/news/10626/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Thu, 03 Oct 19 19:00:01 +0330 افزوده شدن دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری به آزمون جامع گردشگری
مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری گفت: "دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری" به آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری که به صورت سالیانه برگزار می‌شود؛ افزوده شد.

]]>
مکران ارزشمند را نجات دهیم و آباد کنیم https://www.faratab.com/news/10623/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Thu, 03 Oct 19 18:30:01 +0330 مکران ارزشمند را نجات دهیم و آباد کنیم

]]>
در سال ۲۰۱۹ کدام بخش در اقلیم کردستان رتبه نخست درآمدزایی را به خود اختصاص داد؟ https://www.faratab.com/news/10354/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Wed, 18 Sep 19 17:40:01 +0430 در سال ۲۰۱۹ کدام بخش در اقلیم کردستان رتبه نخست درآمدزایی را به خود اختصاص داد؟
بخش گردشگری اقلیم کردستان توجه سرمایه گزاران و تولید کنندگان را به خود جلب کرده است

]]>
منطقه آزاد ارس عمومی سازمان جهانی جهانگردی گردید https://www.faratab.com/news/10352/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C--%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF Wed, 18 Sep 19 16:40:01 +0430 منطقه آزاد ارس عمومی سازمان جهانی جهانگردی  گردید
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: با برگزاری بیست و سومین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) این منطقه آزاد عضو وابسته به این سازمان شد.

]]>
همه اقلیم جهان در یک باغ https://www.faratab.com/news/10283/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA- Sun, 15 Sep 19 18:10:01 +0430 همه اقلیم جهان در یک باغ
باغ گیاه شناسی ملی ایران به وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع گردیده است. عملیات طراحی و احداث این باغ از سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز شد و نقشه جامع باغ طراحی

]]>
جذب گردشگران عراقی باید با نظم دقیقی اجرا شود. https://www.faratab.com/news/10199/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF. Thu, 12 Sep 19 11:00:01 +0430 جذب گردشگران عراقی باید با نظم دقیقی اجرا شود.
آقامحمدیبا بیان اینکه دغدغه امروز ما جوانان هستند باید از جوانان بیکار ثبت نام عمل آید و در ظرفیت گردشگری از آنها استفاده شود که کل منطقه سه کشور ۱۶۰ هزار بیکار دارد که ۵۳ هزار بیکار متعلق به همدان و ۲۰ هزار بیکار دیگر نیز متعلق به ایلام است.

]]>
سومین کارگروه همکارهای ایران و اتریش با موضوع گردشگری کوهستان در ایران برگزار می شود https://www.faratab.com/news/10196/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 12 Sep 19 10:00:01 +0430 سومین کارگروه همکارهای ایران و اتریش با موضوع گردشگری کوهستان  در ایران برگزار می شود
گردشگری ابزاری مناسب برای تعامل و ارتباطات میان فرهنگی بین ملت‌هاست. شاید یکی از دلایل این‌که جهان امروز درگیر چالش‌ها و تنش‌های روزافزون شده است، این باشد که مسئولان حوزه‌های فرهنگی به‌اندازه سیاسیون فعال نبوده‌اند تا با تقویت روابط میان ملت‌ها، دوستی‌ها

]]>
برنامه‌های مونسان برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری https://www.faratab.com/news/10054/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Wed, 04 Sep 19 19:40:01 +0430 برنامه‌های مونسان برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

]]>
مونسان اولین وزیر میراث فرهنگی و گردشگری شد https://www.faratab.com/news/10017/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 03 Sep 19 17:30:01 +0430 مونسان اولین وزیر میراث فرهنگی و گردشگری شد

]]>
دریافت هزینه‌ غلط از گردشگران سلامت، ویترین کشور را خراب می‌کند https://www.faratab.com/news/9983/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 03 Sep 19 15:30:01 +0430 دریافت هزینه‌ غلط از گردشگران سلامت، ویترین کشور را خراب می‌کند
ایران رتبه چهل و یکم در حوزه گردشگری سلامت و جذب توریسم بین‌المللی دارد و متأسفانه پایین‌تر از کشور‌هایی مانند ترکیه و هندقرار گرفته است.

]]>
چینی ها به مدت ۲۱ روز بدون ویزا می‌توانند به ایران سفر کنند https://www.faratab.com/news/9971/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%DB%B2%DB%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 01 Sep 19 22:00:02 +0430 چینی ها به مدت ۲۱ روز بدون ویزا می‌توانند به ایران سفر کنند
نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری چین روز شنبه 9 شهریور با حضور کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در مرکز نمایشگاه صادرات و واردات شهر گوانجو واقع در استان گواندونگ افتتاح شد.

]]>
ایران برای گردشگران قطری ویزا فرودگاهی صادر میکند https://www.faratab.com/news/9970/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 01 Sep 19 21:30:01 +0430 ایران برای  گردشگران قطری ویزا فرودگاهی صادر میکند
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از این پس به شهروندان قطری ویزای فرودگاهی می دهد.

]]>
کعبه ی زردتشت https://www.faratab.com/news/9847/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%AA Wed, 28 Aug 19 13:50:01 +0430 کعبه ی زردتشت
کعبه ی زردتشت در استان شیرازی یکی از رازآلود ترین آثار برجای مانده از دوران باستان در ایران است.

]]>
برج آزادی، شکوهی مدرن از معماری ایرانی https://www.faratab.com/news/9846/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 28 Aug 19 13:20:01 +0430 برج آزادی، شکوهی مدرن از معماری ایرانی
برج آزادی یکی از نمادهای مدرن و نوستالژیک در خاطره ی جمعی ایرانیان به شمار می آید که برای دهه ها نماد پایتخت ایران به شمار می رفت.

]]>
اورامان، خانه خورشید کجاست؟ https://www.faratab.com/news/9536/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 15 Aug 19 02:54:23 +0430 اورامان، خانه خورشید کجاست؟
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از دستور ویژه رئیس جمهور برای در اولویت قرار گرفتن ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات خبر داد.

]]>
انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلعه گبری https://www.faratab.com/news/8698/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%A8%D8%B1%DB%8C Sat, 09 Jun 18 12:50:01 +0430 انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلعه گبری
رئیس کمیته میراث شورای شهر تهران نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل قلعه گبری تذکر داد.

]]>
بزرگترین اکوتوریسمی که قطب گردشگری نیست! https://www.faratab.com/news/8434/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 27 May 18 21:19:28 +0430 بزرگترین اکوتوریسمی که قطب گردشگری نیست!
یک فعال گردشگری آران و بیدگل گفت: با شرایط موجود در آینده ای نزدیک چیزی به نام گردشگری نخواهیم داشت.

]]>
رونق اقتصادی با گردشگری شبانه https://www.faratab.com/news/8379/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87- Sat, 26 May 18 14:17:03 +0430 رونق اقتصادی با گردشگری شبانه
حسن خلیل آبادی گفت: گردشگری شبانه ضرورتی مهم برای تهران است که در حال حاضر در قالب برنامه های افطار تا سحر اراضی عباس آباد دنبال می شود.

]]>
گردشگری پایتخت محصور در جلسات بی سرانجام https://www.faratab.com/news/8161/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85 Tue, 15 May 18 17:42:10 +0430 گردشگری پایتخت محصور در جلسات بی سرانجام
توسعه صنعت گردشگری شهری در تهران تنها یک تب فصلی است که مدیران شهری از اواخر فصل زمستان تا آخرین ماه از فصل بهار گرفتار آن هستند.

]]>
گردشگری پایتخت محصور در جلسات بی سرانجام https://www.faratab.com/news/8152/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85 Mon, 14 May 18 17:38:48 +0430 گردشگری پایتخت محصور در جلسات بی سرانجام
در سال های اخیر توسعه صنعت گردشگری شهری در تهران تنها یک تب فصلی شده است که مدیران شهری از اواخر فصل زمستان تا آخرین ماه از فصل بهار گرفتار آن هستند.

]]>
خانه نیما یوشیج همچنان در بلاتکلیفی! https://www.faratab.com/news/8111/-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C%21 Sun, 13 May 18 00:40:02 +0430  خانه نیما یوشیج همچنان در بلاتکلیفی!
سرپرست شهرداری تهران می‌گوید شهرداری قصد دارد خانه نیما را خریداری کند. این در حالی است که هنوز مسئله دادگاه آن تمام نشده و این خانه به فهرست آثار ملی کشور بازنگشته است.

]]>
اختصاص 35 هزار میلیارد ریال بودجه به دهیاری های کشور https://www.faratab.com/news/8069/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-35-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 09 May 18 18:00:01 +0430 اختصاص 35 هزار میلیارد ریال بودجه به دهیاری های کشور
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از اختصاص 35 هزار میلیارد ریال بودجه به دهیاری های کشوردر سال جاری خبر داد.

]]>
تفلیس و آغوش همیشه باز بروی گردشگران! https://www.faratab.com/news/7362/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 29 Jan 18 17:23:30 +0330 تفلیس و آغوش همیشه باز بروی گردشگران!

]]>
راه‌اندازی نخستین خط هوایی گردشگری روسیه–ایران https://www.faratab.com/news/7232/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%E2%80%93%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 22 Jan 18 03:20:02 +0330 راه‌اندازی نخستین خط هوایی گردشگری روسیه–ایران
با سفر هیأتی از فعالان گردشگری روسیه به ایران، توافق‌ها برای برقراری نخستین خط هوایی گردشگری بین روسیه و ایران به مرحله اجرا نزدیک‌تر شد.

]]>
چالش‌ها و فرصت‌های صنعت گردشگری ایران https://www.faratab.com/news/5666/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sun, 05 Feb 17 23:18:30 +0330 صنعت گردشگری به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان است که می‌تواند در مسیر توسعه پایدار به صورت ویژه مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، برای بهره‌برداری از هر ظرفیت بالقوه‌ای اما باید موانع و چالش‌ها را شناخ

]]>
تلاش برای گسترش روابط ایران و آذربایجان https://www.faratab.com/news/3466/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 Thu, 04 Aug 16 13:40:02 +0430 تلاش برای گسترش روابط ایران و آذربایجان
ایران در تلاش است تا روابط خود را با کشور آذربایجان افزایش دهد از این رو ، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، محمود واعظی در دومین روز سفر به باکو با المار محمدیاراف وزیر امور خارجه و شاهن مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

]]>