فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:56:25 +0330fa یحیی توره: فیفا به نژاد پرستی در فوتبال اهمیت نمی دهد https://www.faratab.com/news/10994/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%3A-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 29 Oct 19 13:00:01 +0330 یحیی توره: فیفا به نژاد پرستی در فوتبال اهمیت نمی دهد
هافبک سابق بارسلونا و منچسترسیتی، معتقد است بازیکنان در صورت رویارویی با توهین های نژاد پرستانه، باید اقدام جدی تری در پیش بگیرند.

]]>
اوج‌گیری تهدیدات هسته‌ای از پیونگ‌یانگ و واشنگتن تا لندن و مسکو https://www.faratab.com/news/6091/%D8%A7%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 Tue, 25 Apr 17 22:55:35 +0430 اوج‌گیری تهدیدات هسته‌ای از پیونگ‌یانگ و واشنگتن تا لندن و مسکو
دولت ترامپ چندی پیش و بعد از آزمایش شدن یک موشک دیگر در کره شمالی، تهدید کرده بود درصورتی‌که پیونگ‌یانگ آزمایش هسته‌ای و یا موشکی دیگری انجام دهد، به تأسیسات این کشور حمله خواهد کرد.

]]>
نقش عوامل اقتصادی در فروپاشی شوروی و آینده اتحادیه اروپا https://www.faratab.com/news/5954/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 26 Mar 17 22:41:26 +0430 نقش عوامل اقتصادی در فروپاشی شوروی و آینده اتحادیه اروپا
با تمام تفاوتهایی که بین خروج کشورها از اتحادیه اروپا و فروپاشی شوروی وجود دارد، می توان این دو فرایند را از رهگذر مداقه بر شاخص رشد سالیانه اقتصادی با یکدیگر مقایسه کرد...

]]>
چگونگی گسترش انرژي هاي تجديدپذير https://www.faratab.com/news/5845/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1 Sat, 04 Mar 17 23:49:52 +0330 چگونگی گسترش انرژي هاي تجديدپذير
ميزان برق توليدي از انرژي هاي تجديدپذير در انگلستان بر برق توليدي از سوخت هاي فسيلي پيشي گرفته و سهم برق توليدي از انرژي هاي تجديدپذير از 19 درصد در سال 2014 به 25 درصد در سال 2015 افزايش يافته است. اين مسأله تا حد زيادي باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

]]>
ژانویه پلیسی در اروپا https://www.faratab.com/news/5183/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Tue, 03 Jan 17 02:20:02 +0330 ژانویه پلیسی در اروپا
انتشار تروریسم به کشورهای غربی در سال 2016 و تهدیدهای گروه تروریستی داعش برای حمله به مراسم کریسمس در این کشورها، سراسر اروپا شاهد افزایش تدابیر امنیتی است. باوجود افزایش اقدامات امنیتی بامداد دیروز حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه ...

]]>
چشم انداز خاورمیانه، یک قرن پس از سایکس – پیکو https://www.faratab.com/news/1996/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2--%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%E2%80%93-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88 Sun, 22 May 16 21:11:52 +0430 چشم انداز خاورمیانه، یک قرن پس از  سایکس – پیکو
قراداد سایکس - پیکو مهم ترین نقش را در صورت بندی مرزهای حاکمیت و حیات سیاسی ساکنان خاورمیانه داشته است. تحولات کنونی خاورمیانه منجر به ایجاد روندی شده است که می توان از پایان نظم سایکس -پیکو در خاورمیانه و صورت بندی نظمی جدید سخن به میان آورد.

]]>
سرمایه گذاری شرکت بی پی در آذربایجان https://www.faratab.com/news/1034/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 Tue, 19 Apr 16 05:45:02 +0430 سرمایه گذاری شرکت بی پی در آذربایجان
شرکت نفتی انگلیسی برتیتش پترولیوم (بی.پی) اعلام کرد تاکنون ۷۰ میلیارد دلار در جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده است.

]]>
انگلستان جزیره ای خیلی دور خیلی نزدیک https://www.faratab.com/news/348/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Mon, 22 Feb 16 12:38:04 +0330 انگلستان جزیره ای خیلی دور خیلی نزدیک
در طول شش دهه‌اي كه از آغاز همگرايي اروپا مي‌گذرد، مسئله ی عضويت انگليس و همراهي اين كشور با اتحاديه اروپا يكي از مناقشه برانگيزترين موضوع‌هاي داخلي اتحاديه بوده،‌ كه تأثير فراواني بر كيفيت همگرايي اروپا گذاشته و تاكنون فرازونشيب‌هاي فراواني را به خود ديد

]]>