فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:19:12 +0330fa پطروس غالی رهبری بیاد ماندنی بود https://www.faratab.com/news/283/-%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 17 Feb 16 05:36:49 +0330  پطروس غالی رهبری بیاد ماندنی بود
دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه ای در گذشت پطروس غالی دبیرکل پیشین این سازمان را تسلیت گفت و او را رهبری بیاد ماندنی در دورانی پرتلاطم و چالش بر انگیز در تاریخ این نهاد توصیف کرد

]]>