فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:44:35 +0330fa سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان شد https://www.faratab.com/news/233/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Mon, 15 Feb 16 06:55:02 +0330 سوئیس حافظ منافع ایران در عربستان شد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سوئیس رسما حفاظت از منافع ایران در ریاض را بر عهده گرفت.

]]>