فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:32:00 +0330fa لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تصویب شد https://www.faratab.com/news/7808/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Mon, 23 Apr 18 12:20:02 +0430 لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تصویب شد
در این لایحه حمایت‌هایی همتراز نیروهای مسلح برای محیط بانان و جنگل‌بانان درنظر گرفته شده و همچنین موضوع پوشش بیمه‌ای مرتبط با شغل آنها به طور کامل انجام می شود.

]]>
مسافربر متجاوز دستگیر شد https://www.faratab.com/news/7697/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 17 Apr 18 03:05:01 +0430 مسافربر متجاوز دستگیر شد

]]>
انتقاد اتحادیه اروپا از فروش سلاح انگلیس به عربستان https://www.faratab.com/news/232/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 15 Feb 16 06:25:01 +0330 انتقاد اتحادیه اروپا از فروش سلاح انگلیس به عربستان
فشارها وانتقادها از دولت انگلیس درباره فروش سلاح به عربستان سعودی پس از آنکه گزارش های متعددی مبنی بر استفاده این سلاح ها از سوی ریاض علیه مردم یمن تایید شد، بشدت افزایش یافته است.

]]>