فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:22:45 +0330fa بدهی گازی عراق به ایران چقدر است و کی پرداخت می‌کند؟ https://www.faratab.com/news/12023/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 15 May 22 12:38:38 +0430 بدهی گازی عراق به ایران چقدر است و کی پرداخت می‌کند؟
مجید چگنی در حاشیه بیست ‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره صادرات گاز طبیعی به کشور عراق گفت: قرارداد صادرات گاز به این کشور سال آینده پایان می ‌یابد که در حال تنظیم قرارداد جدید هستیم و دو طرف تکالیفی را به‌عه

]]>
مکانیسم دومرحله ای ماشه چیست؟ https://www.faratab.com/news/10402/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 21 Sep 19 13:00:02 +0430 مکانیسم دومرحله ای ماشه چیست؟

]]>
 تهدید نظامی، پیش از سقوط پهباد آمریکایی واقعی بود https://www.faratab.com/news/10297/%C2%A0%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 16 Sep 19 01:40:01 +0430  تهدید نظامی، پیش از سقوط پهباد آمریکایی واقعی بود

]]>
گام سوم را قطعاً برمی داریم https://www.faratab.com/news/10047/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Wed, 04 Sep 19 16:20:01 +0430 گام سوم را قطعاً برمی داریم

]]>
ایران در تصمیم خود برای افزایش میزان غنی سازی مصمم و جدی است https://www.faratab.com/news/9920/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 31 Aug 19 14:40:02 +0430 ایران در تصمیم خود برای افزایش میزان غنی سازی مصمم و جدی است

]]>
ترامپ برای خواندن متن برجام به اسناد شورای امنیت رجوع کند https://www.faratab.com/news/9732/-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 24 Aug 19 18:00:01 +0430  ترامپ برای خواندن متن برجام به اسناد شورای امنیت رجوع کند

]]>
کیاست سیاه https://www.faratab.com/news/9211/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87 Sat, 18 May 19 16:46:14 +0430 کیاست سیاه
در حالیکه برخی احزاب میانه‌رو می‌پندارند با اقتباس از پوپولیست‌های راست افراطی می‌توانند آن‌ها را از میدان به در کنند، اما سه انتخابات مهم سال 2018 در اروپا نشان می‌دهد این استراتژی اشتباه است.

]]>
موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان https://www.faratab.com/news/8968/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%9B-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-5-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sun, 28 Oct 18 14:39:46 +0330 موادمخدر؛ چالش برانگیز در 5 قاره جهان
کشورهای زیادی در 5 قاره دنیا گرفتار مواد مخدر هستند. مردمان زیادی دراین مسیر غلط زندگی خود را فنا کرده و برباد داده اند. آن چه دریادداشت پیش روبیان وتصویرخواهد شد؛ گوشه ای از استیصال جامعه جهانی دراین زمینه است.

]]>
نازیسم به اروپا بازنمی گردد https://www.faratab.com/news/8901/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF Sun, 19 Aug 18 17:50:23 +0430 نازیسم به اروپا بازنمی گردد
نئونازیسم مدت ها است که در کشورهای آلمانی زبان و کشورهایی که در جنگ‌جهانی دوم با هیتلر همراه بوده‌اند رونق گرفته است. حتی در کشورهایی که از سوی هیتلر به تصرف درآمدند نیز این اشتیاق دیده می‌شود. نمونه این کشورها را می‌توان چک، اسلوواکی و مجارستان دانست.

]]>
کوارتت‌های سروری https://www.faratab.com/news/8822/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 07 Jul 18 00:42:51 +0430 کوارتت‌های سروری
آمريكا به لحاظ نظامي- سياسي، اقتصادي- تكنولوژيك و قدرت نرم از ساير قدرت هاي موجود در نظام بين الملل برتر بوده و ساير كشورها فقط مي توانند در بعضي از اين حوزه هاي قدرت با آمريكا برابري كنند و اين برابري هم در حد كافي و موازنه اي نيست.

]]>
مناظره داغ ایرانی- سعودی در نشست شورای روابط خارجی اروپا https://www.faratab.com/news/8600/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 04 Jun 18 16:40:02 +0430 مناظره داغ ایرانی- سعودی در نشست شورای روابط خارجی اروپا
عبدالعزیز العویش، دیپلمات سعودی در نشست شورای روابط خارجی اروپا مدعی شد در سال 2016 شورای همکاری های خلیج فارس از طریق امیر کویت با دکتر روحانی مکاتباتی داشته اما ایران پاسخی نداده است.

]]>
ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا https://www.faratab.com/news/7933/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 30 Apr 18 14:50:01 +0430 ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا

]]>
ما به استراتژی دفاعی تازه‌ای نیاز داریم https://www.faratab.com/news/6261/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 06 Jun 17 18:54:36 +0430 ما به استراتژی دفاعی تازه‌ای نیاز داریم
در واکنش به اعلام استراتژی جدید ترامپ مبنی بر کاهش حمایت از اروپاییان، این کشورها نیازمند بازنگری در استراتژی دفاعی خود و ایجاد ابتکارات مستقل‌تری از قبل هستند. «پاول میسون»، ستون نویس روزنامه گاردین این پیشنهاد را مطرح می‌کند.

]]>
اعلام جنگ ترزا می به اروپا https://www.faratab.com/news/6142/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 07 May 17 00:21:42 +0430 اعلام جنگ ترزا می به اروپا
ترزا می»، نخست وزیر کنونی بریتانیا که در کابینه «دیوید کامرون» وزیر کشور بود و به عنوان مخالف «برگزیت» شناخته می‌شد از هنگامی انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر جدید رویه شدیداً متفاوتی را در پیش گرفته است.

]]>
اروپایی‌ها در 1.5 سال اخیر اغلب توافقات خود با ایران را عملی نکردند https://www.faratab.com/news/5710/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-1.5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 11 Feb 17 20:15:07 +0330 اروپایی‌ها در 1.5 سال اخیر اغلب توافقات خود با ایران را عملی نکردند
رهبر معظم انقلاب با اشاره به رفت‌وآمد و مذاکرات برخی دولتهای اروپایی در تهران در طول یک‌سال و نیم اخیر فرمودند: در عین حال، اغلب توافقات انجام‌گرفته عملی نشده است.

]]>
ژانویه پلیسی در اروپا https://www.faratab.com/news/5183/%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Tue, 03 Jan 17 02:20:02 +0330 ژانویه پلیسی در اروپا
انتشار تروریسم به کشورهای غربی در سال 2016 و تهدیدهای گروه تروریستی داعش برای حمله به مراسم کریسمس در این کشورها، سراسر اروپا شاهد افزایش تدابیر امنیتی است. باوجود افزایش اقدامات امنیتی بامداد دیروز حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه ...

]]>
ناتو و ورشو؛ علیه مسکو https://www.faratab.com/news/2832/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%88--%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%9B-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 Wed, 13 Jul 16 00:55:19 +0430 ناتو و  ورشو؛ علیه مسکو
در نشست دو روزه سران ناتو در ورشو بر دو تهديد در دو منطقه تاكيد شده است: روسيه در شرق اروپا و داعش در جنوب و منطقه خاورميانه و شمال افريقا. نشست ناتو با هدف نهایی کردن بزرگترین طرح تقویت مواضع نظامی این سازمان در برابر روسيه و به شكلي نمادين در ورشو مقر

]]>
گرجستان و بیم ها و امیدهای روسیه https://www.faratab.com/news/2784/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Mon, 11 Jul 16 10:36:29 +0430 گرجستان و بیم ها و امیدهای روسیه
گرجستان کشوری است که در میان کشورهای قفقاز بیشترین همرزی را با روسیه داشته و به لحاظ مرزی با آن کشور دارای پیوند های بسیاری می باشد که البته این پیوند ها همیشه با چالش ها قومی و مرزی همراه بوده است.

]]>
مناقشات و بحرانهای بین المللی بیشتر می شود https://www.faratab.com/news/2586/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 01 Jul 16 16:55:04 +0430 مناقشات و بحرانهای بین المللی بیشتر می شود
پوتین در جمع سفرا و نمایندگان دیپلماتیک روسیه به بیان رویکرد سیاست خارجی کشورش پرداخت و جهان را در حال افزایش مناقشات بین المللی توصیف کرد.

]]>
نقش آفرینی روس ها در خاورمیانه https://www.faratab.com/news/2432/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 22 Jun 16 13:29:31 +0430 نقش آفرینی روس ها در خاورمیانه
حضور روسیه در خاورمیانه همچون دیگر عوامل سیاسی ، همراه با علت های متفاوتی است. روسیه در خاورمیانه در حال جنگ با تروریسم، افزایش نفوذ خود در منطقه و نقش آفرینی در نقش یک قدرت فرا منطقه ایی است و این در مقابل حضور آمریکا در منطقه موجب بروز بازی جدید خواهد ب

]]>
ترافیک خطوط انرژی در قفقاز https://www.faratab.com/news/2363/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Thu, 16 Jun 16 09:49:08 +0430 ترافیک خطوط انرژی در قفقاز
پس از فروپاشی شوروی و تاسیس سه جمهوری و ضعف میراث دار شوروی،روسیه ، در کنار کمبود ها و ضعف ها ی اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته مجال را برای استفاده غرب از بازار مصرفی قفقاز فراهم نمود. در این میان، آنچه که بیش از همه برای غرب مطلوب است، حوزه و منابع

]]>
اروپا و ترس نهفته از بحران پناهجویان https://www.faratab.com/news/2210/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Jun 16 17:43:13 +0430 اروپا و ترس نهفته از بحران پناهجویان
در واقع سؤال این نیست که مهاجران تهدیدی برای اروپا به شمار می‌روند یا خیر؛ بلکه باید پرسید این حساسیت مفرط به تهدید مهاجران چه چیزی دربارۀ ضعف اروپا به ما می‌گوید؟

]]>
10 نکته در خصوص مهاجرت به اروپا https://www.faratab.com/news/1962/10-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 21 May 16 14:42:12 +0430 10 نکته در خصوص مهاجرت به اروپا
در چند سال اخیر به‌واسطه افزایش ناامنی و بی ثباتی در مناطقی مانند خاورمیانه و گسترش موج ترس و تهدید ناشی از تروریسم و جنگ داخلی در کشورهایی مانند سوریه و عراق، موج جدید مهاجرت و پناهندگی با گستردگی و شدت بیش تر به اروپا در جریان بوده است. در حال حاضر این

]]>
عملیاتی شدن سامانه موشکی ناتو در اروپا https://www.faratab.com/news/1546/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Fri, 06 May 16 20:05:01 +0430 عملیاتی شدن سامانه موشکی ناتو در اروپا
با راه اندازی یک سایت موشکی جدید ناتو در رومانی، سامانه موشکی اروپایی این سازمان عملیاتی شده است.

]]>
خرید سالانه ۲۴ میلیارد یوروریی مواد مخدر توسط اروپایی ها https://www.faratab.com/news/774/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Thu, 07 Apr 16 02:55:12 +0430 خرید سالانه ۲۴ میلیارد یوروریی مواد مخدر توسط اروپایی ها
شهروندان اتحادیۀ اروپا سالانه 24 میلیارد یورو صرف خرید مواد مخدر می‌کنند.

]]>
سه شنبه خونین بروکسل https://www.faratab.com/news/675/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84 Wed, 23 Mar 16 10:32:57 +0430 انفجارهای امروز بروکسل پس ازدستگیری صلاح عبدالسلام، مظنون فراری حملات پاریس درعصر جمعه در محله مولنبک بروکسل انجام شد که ده ها زخمی و کشته بر جای گذاشت وترس و حشت سراسر اروپا را فرا گرفته است.

]]>
تهدید بازگشت جنگجویان خارجی https://www.faratab.com/news/346/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Mon, 22 Feb 16 02:55:03 +0330 تهدید بازگشت جنگجویان خارجی
اروپا هم اکنون با شدیدترین تهدیدهای تروریستی در بیش از 10 سال اخیر مواجه است

]]>
اروپا بر سر دوراهی انتخاب https://www.faratab.com/news/279/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8 Wed, 17 Feb 16 05:26:28 +0330 اروپا بر سر دوراهی انتخاب
ترکیه بیش از آنکه بخواهد از نیروهای همپیمانش یعنی ارتش آزاد جهت سرنگونی رژیم اسد حمایت کند از قدرتگیری نیروهای کرد در شمال سوریه و هم مرز با خاک خود نگران است.

]]>
انتقاد اتحادیه اروپا از فروش سلاح انگلیس به عربستان https://www.faratab.com/news/232/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 15 Feb 16 06:25:01 +0330 انتقاد اتحادیه اروپا از فروش سلاح انگلیس به عربستان
فشارها وانتقادها از دولت انگلیس درباره فروش سلاح به عربستان سعودی پس از آنکه گزارش های متعددی مبنی بر استفاده این سلاح ها از سوی ریاض علیه مردم یمن تایید شد، بشدت افزایش یافته است.

]]>