فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:16:09 +0330fa اوستیای جنوبی، شکار بعدی روسیه؟ https://www.faratab.com/news/2102/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%9F Fri, 27 May 16 16:53:44 +0430 اوستیای جنوبی، شکار بعدی روسیه؟
اوستیای جنوبی عزم همه پرسی جهت پیوستن به روسیه را دارد. 26 می 2016، رئیس جمهور و رئیس پارلمان اوستیای جنوبی طرحی را امضا کردند که طبق آن در سال 2017، در جهت حفظ مصالح و منافع مردم اوستیای جنوبی همه پرسی برای پیوستن این منطقه به روسیه برگزار خواهد شد.

]]>