فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:44:53 +0330fa تولید تمام داروهای وارداتی تا 3 سال آینده https://www.faratab.com/news/9503/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87- Mon, 12 Aug 19 23:30:01 +0430 تولید تمام داروهای وارداتی تا 3 سال آینده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۹۷ درصد داروها در کشور به تولید می رسند، گفت: برنامه داریم که ۳ درصد مابقی را به واسطه شرکت‌های ایرانی و دانش‌بنیان به تولید برسانیم.

]]>
افتتاح بیمارستان 106 تختخوابی قدس پاوه بعد از 10 سال https://www.faratab.com/news/9391/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-106--%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Sat, 03 Aug 19 13:01:06 +0430 افتتاح بیمارستان 106  تختخوابی قدس پاوه بعد از 10 سال
دکتر ستار سهرابی رییس بیمارستان قدس پاوه، امروز(12 مرداد) در حاشیه افتتاح این بیمارستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بعد از یک دهه این بیمارستان به بهره برداری رسید:

]]>