فراتاب-فرهنگی https://www.faratab.com/category/15/ info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:31:29 +0330fa به زودی آغاز اجرای طرح ملی حذف قبوض کاغذی گاز در استان کرمانشاه https://www.faratab.com/news/10724/%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 09 Oct 19 19:20:02 +0330 به زودی آغاز اجرای طرح ملی حذف قبوض کاغذی گاز در استان کرمانشاه
زین پس قبوض کاغذی گاز استان جایش را به ارسال پیامک مخابراتی خواهد داد

]]>
آیا طرح صدور آنی قبوض گاز در تمام شهرهای کردستان، اجرایی شده است؟ https://www.faratab.com/news/9894/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 31 Aug 19 11:30:01 +0430 آیا طرح صدور آنی قبوض گاز در تمام شهرهای کردستان، اجرایی شده است؟
مدیرعامل شرکت گاز کردستان می گوید طرح صدور آنی قبوض گاز در شهرها و روستاهای کردستان از مرداد ماه اجرایی شده است این اظهارات در حالی صورت می گیرد که این طرح هنوز در برخی از شهرهای این استان به مرحله اجرا نرسیده است.

]]>
گزارشی در خصوص آخرین آمار از صنعت حفاری نفت و گاز کشور https://www.faratab.com/news/9627/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 19 Aug 19 14:20:01 +0430 گزارشی در خصوص آخرین آمار از صنعت حفاری نفت و گاز کشور
ایران یکی از باسابقه‌ترین کشورهای استخراج‌کننده نفت و گاز است که عملیات اکتشاف نفت و گاز در سال ۱۲۸۰ شمسی در نواحی غرب آغاز شد و در نواحی جنوبی کشور ادامه یافت؛ به دنبال چند سال تلاش مستمر در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی اولین چاه اکتشافی و قابل بهره‌برداری در منطق

]]>
سپتامبر،اوج تولید نفت و گاز آمریکا https://www.faratab.com/news/9539/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%8C%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Thu, 15 Aug 19 05:30:01 +0430 سپتامبر،اوج تولید نفت و گاز آمریکا
در ماه آینده میلادی حجم تولید نفت شیل آمریکا با عبور از ۸ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز و همچنین استخراج ۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز در روز، رکورد تازه‌ای در این صنعت به ثبت می‌رساند.

]]>
کوی مهدیس اهواز خسته از بی مهری ها/ از گاز و آسفالت خبری نیست https://www.faratab.com/news/8534/%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 02 Jun 18 12:00:02 +0430 کوی مهدیس اهواز خسته از بی مهری ها/ از گاز و آسفالت خبری نیست
منطقه مهدیس اهواز یکی از محله های به شدت محرومی است که از قضا با برنامه ریزی مسئولان شهری شکل گرفته و نمی توان آن را حاشیه شهر نامید.

]]>
افزایش فرآوری گاز در فاز ۱۳ پارس جنوبی به ۵۰ میلیون متر مکعب https://www.faratab.com/news/8345/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8 Sat, 26 May 18 01:10:27 +0430 افزایش فرآوری گاز در فاز ۱۳ پارس جنوبی به ۵۰ میلیون متر مکعب
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی گفت: تا پایان شهریورماه امسال ظرفیت نهایی تولید گاز در فاز ۱۳ پارس جنوبی به بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد. 

]]>
شناسایی روش های نوین تامین مالی توسط ایدرو در اولویت باشد https://www.faratab.com/news/7772/-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sun, 22 Apr 18 11:50:02 +0430  شناسایی روش های نوین تامین مالی توسط ایدرو در اولویت باشد

]]>
انرژی، ایران و ترکیه،بازی وابستگی نا متقابل https://www.faratab.com/news/5984/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84 Mon, 03 Apr 17 16:19:45 +0430 انرژی، ایران و ترکیه،بازی وابستگی نا متقابل
نفت و گاز دو کالای استراتژیک هستند که در قلب تجارت بین ایران و ترکیه قرار دارند.اما ایران تنها بازیگر میدان انرژی ترکیه نیست و ترکیه نیز به ایران چنین نگاهی ندارد. ترکها به دنبال وابسته کردن منطقه به خود هستند.

]]>
گام بلند تل آویو برای صادرات گاز به اروپا https://www.faratab.com/news/4642/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7- Wed, 16 Nov 16 13:10:04 +0330 گام بلند تل آویو برای صادرات گاز به اروپا
مذاکره مقامات رسمی ترکیه و رژیم صهیونیستی در خصوص بررسی جزئیات طرح احداث خط لوله بین دو کشور

]]>
ترافیک خطوط انرژی در قفقاز https://www.faratab.com/news/2363/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2 Thu, 16 Jun 16 09:49:08 +0430 ترافیک خطوط انرژی در قفقاز
پس از فروپاشی شوروی و تاسیس سه جمهوری و ضعف میراث دار شوروی،روسیه ، در کنار کمبود ها و ضعف ها ی اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته مجال را برای استفاده غرب از بازار مصرفی قفقاز فراهم نمود. در این میان، آنچه که بیش از همه برای غرب مطلوب است، حوزه و منابع

]]>
قرارداد جدید گازی گرجستان و جمهوری آذربایجان https://www.faratab.com/news/480/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 Sun, 06 Mar 16 16:35:03 +0330 قرارداد جدید گازی گرجستان و جمهوری آذربایجان

]]>