فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:10:08 +0330fa تعویق دوباره افتتاح خط 7 مترو https://www.faratab.com/news/8332/%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7-7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88 Fri, 25 May 18 20:00:26 +0430 تعویق دوباره افتتاح خط 7 مترو
خطی که در خرداد سال قبل وارد فاز مسافرگیری شد با یک فرمان محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از مدار خارج شد و علی رغم وعده‌های بسیار برای بازگرداندن خط هفت به مدار این وعده هر ماه به ماه بعد موکول می‌شود.

]]>
وعده های سر به مهر اعضای شورای شهر برای پیاده راه 17 شهریور https://www.faratab.com/news/8324/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-17-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Fri, 25 May 18 16:20:26 +0430 وعده های سر به مهر اعضای شورای شهر برای پیاده راه 17 شهریور
اهالی خیابان ۱۷ شهریور نسبت به بی توجهی مدیران شهری به مشکلات این خیابان انتقاد کردند.

]]>
قطار تغییرات افشانی به شهرداری می رسد؟ https://www.faratab.com/news/8144/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%9F Mon, 14 May 18 18:00:02 +0430 قطار تغییرات افشانی به شهرداری می رسد؟
حکم محمد علی افشانی از سوی وزیر کشور که ابلاغ شود، ا بر صندلی سبز مدیریت شهری تهران تکیه می زند. اما هم اکنون هم بسیاری نگران انتصابات افشانی هستند و معتقدند افشانی مدیری است که پس از کسب مدیریت افراد مورد نظر خود را در جایگاه های خاص منصوب می کند.

]]>
چرا افشانی شهردار تهران شد؟ https://www.faratab.com/news/8127/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 13 May 18 18:00:30 +0430 چرا افشانی شهردار تهران شد؟

]]>
یکی از چالش های افشانی پرداخت بدهی ها است https://www.faratab.com/news/8124/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 13 May 18 16:00:01 +0430 یکی از چالش های افشانی پرداخت بدهی ها است
حق شناس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مدیریت شهری تهران این است که به جز هزینه های جاری باید به هزینه های کلان ناشی از عملکرد گذشته که بدهی نزدیک به ٦٠ هزار میلیارد است توجه داشته باشد، گفت: یکی از چالش های شهردار تهران پرداخت بدهی ها است.

]]>
محمدعلی افشانی شهردار تهران شد https://www.faratab.com/news/8114/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B4%D8%AF Sun, 13 May 18 09:51:59 +0430 محمدعلی افشانی  شهردار تهران  شد
اعضای شورای شهر تهران از میان دو گزینه نهایی محمد علی افشانی را با ۱۹ رای موافق به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند.

]]>
چه کسی صندلی بهشت را فتح می کند؟ https://www.faratab.com/news/8070/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 09 May 18 19:00:02 +0430 چه کسی صندلی بهشت را فتح می کند؟
با مشخص‌شدن اسامی سید محمدعلی افشانی و سمیع‌الله حسینی مکارم دو گزینه نهایی شهرداری تهران در جلسه روز گذشته شورا، جلسات اعضا با دو گزینه آغاز شده است و این در حالی است که افشانی برای راه یابی به این مرحله رای بیشتری را از آن خود کرد.

]]>
ساخت ٦٣٠ واگن برای مترو تهران بزودی آغاز می شود https://www.faratab.com/news/7996/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%A6%D9%A3%D9%A0-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 06 May 18 12:33:06 +0430 ساخت ٦٣٠ واگن برای مترو تهران بزودی آغاز می شود
محمد علی افشانی دومین گزینه شهرداری تهران درصحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به  لزوم توسعه حمل و نقل ریلی پایه، گفت: ساخت ٦٣٠ واگن برای مترو تهران بزودی آغاز می شود.

]]>