فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:50:56 +0330fa شگفتیهای انتخابات پارلمانی ٢٠١٨عراق https://www.faratab.com/news/8397/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A8%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 27 May 18 14:30:09 +0430 شگفتیهای انتخابات پارلمانی ٢٠١٨عراق
پیروزی لیست سائرون و راهیابی احزابی مانند نسل نو و احیای مجدد حزب اتحادیه میهنی در کنار افول قابل توجه لیست نصر به رهبری حیدر العبادی از جمله شگفتی های انتخابات اخیر در عراق بود

]]>
پیروزی عبادی در بغداد و بارزانی در اربیل! https://www.faratab.com/news/7863/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%21 Thu, 26 Apr 18 12:06:16 +0430 پیروزی عبادی در بغداد و بارزانی در اربیل!
پیروزی عبادی و بارزانی در میان شیعیان و کردها از نتایج محتمل انتخابات آتی عراق خواهد بود در این بین پیش بینی می شود، که حشدالشعبی (هادی العامری) و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت (برهم صالح) تبدیل به پدیده های نوظهور در بین دو گروه شوند

]]>
عبادی در اقلیم کردستان بدنبال کرسی در مجلس! https://www.faratab.com/news/7682/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%21 Mon, 16 Apr 18 15:55:01 +0430 عبادی در اقلیم کردستان بدنبال کرسی در مجلس!

]]>