فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 14:57:04 +0330fa آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی https://www.faratab.com/news/11930/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C Fri, 17 Dec 21 20:05:05 +0330 آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی
تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه 23 آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م.ذ» بدهکار 500میلیون دل

]]>
برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟ https://www.faratab.com/news/10790/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9F Sun, 13 Oct 19 00:50:02 +0330 برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟
در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود است، این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.

]]>
بازار ارز همچنان در آرامش https://www.faratab.com/news/10319/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4- Tue, 17 Sep 19 04:00:01 +0430 بازار ارز همچنان در آرامش
امروز قیمت‌ها در معاملات بازار ارز به مانند روزهای اخیر نوسان چندانی نداشت و بازار آرام بود.

]]>
وزیر اقتصاد از ادامه دار بودن ثبات بازار ارز خبر داد https://www.faratab.com/news/10046/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 04 Sep 19 15:50:01 +0430 وزیر اقتصاد از ادامه دار بودن ثبات بازار ارز خبر داد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با کنترل عرضه و تقاضا، بازار ارز مدیریت شد و این روند ادامه‌دار است.

]]>
دلار و یورو امروز نیز کاهش داشتند https://www.faratab.com/news/9765/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 25 Aug 19 22:50:01 +0430 دلار و یورو امروز نیز کاهش داشتند
قیمت دلار بعد از حدود یک ماه، مجددا به قیمت ۱۱۵۵۰تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰۰تومان کاهش داشته است.

]]>
نسخه آرامش بازار ارز https://www.faratab.com/news/8547/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Sat, 02 Jun 18 19:50:02 +0430 نسخه آرامش بازار ارز
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، این مساله موجب می‌شود تقاضا افزایش یابد و تورم بالا رود که در نهایت منجر به نوسان قیمتی در بازارها می‌شود.

]]>
توقف عرضه ارز https://www.faratab.com/news/7679/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Mon, 16 Apr 18 12:05:02 +0430 توقف عرضه ارز

]]>
بازار ارز خلوت تر از روزهای قبل https://www.faratab.com/news/7646/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84 Thu, 12 Apr 18 15:25:27 +0430 بازار ارز خلوت تر از روزهای قبل

]]>