فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:36:48 +0330fa از مصرف بالای برق و غیر قانونی بودن تا تعرفه دولت برای بیت کوین https://www.faratab.com/news/9654/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86 Tue, 20 Aug 19 14:30:02 +0430 از مصرف بالای برق و غیر قانونی بودن تا تعرفه دولت برای بیت کوین
ماجرای استخراج ارز مجازی در ایران از تب و تاب نمی افتد، تا حدود یک ماه پیش بحث مصرف برق ماینرها سر زبان‌ها بود، پس از آن، نوبت به قانونی یا غیرقانونی بودن آن‌ها رسید و اکنون موضوع تعرفه‌ای که دولت برای این موضوع در نظر گرفته روی میز قرار دارد.

]]>
بیت کوین فاقد ضمانت اقتصاد کشورها را به چالش می‌کشد https://www.faratab.com/news/7217/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF- Sat, 20 Jan 18 23:40:23 +0330  بیت کوین فاقد ضمانت اقتصاد کشورها را به چالش می‌کشد
در سال‌های اخیر روند استفاده از ارزهای رمزپایه و مجازی مانند بیت کوین افزایش داشته و ارزش این ارزها روز به روز افزایش داشته است.

]]>
برندگان و بازندگان بازارهای جهان در سال 2017 https://www.faratab.com/news/7148/-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017- Tue, 02 Jan 18 22:57:29 +0330  برندگان و بازندگان بازارهای جهان در سال 2017
در سال 2017 شاهد نوسانات زیادی در بازارهای اقتصادی جهان از جمله ارز های معتبر و سهام بوده ایم و در این میان بیت کوین ارزی بود که می توان آن را برنده بازار ارز در سال 2017 دانست.

]]>
بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی https://www.faratab.com/news/7065/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-1400-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C- Sat, 16 Dec 17 23:30:48 +0330  بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی
خرید و فروش ارزهای خارجی در ونزوئلایی که با شدیدترین بحران اقتصادی روبروست تنها تحت نظر بانکهای دولتی و بصورت محدود انجام می‌شود. به همین دلیل در بازار سیاه ارزهای خارجی چندین برابر گرانتر از قیمت‌های عادی آن خرید و فروش می‌شوند. این کشور تورم ۱۴۰۰ درصدی

]]>
ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید https://www.faratab.com/news/6745/--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Tue, 24 Oct 17 20:22:46 +0330   ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید
بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتال را بوجود آورده است. این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز زدایی شده است که توسط کاربرانش بدون هیچگونه اختیار مرکزی و یا واسطه ای، نیرومند شده است. از نقطه نظر یک کاربر، بیت

]]>