فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:04:37 +0330fa استراتژی ترامپ در برابر ایران https://www.faratab.com/news/8834/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 14 Jul 18 16:30:02 +0430 استراتژی ترامپ در برابر ایران
خطرناک ترین و بی ثبات کننده ترین اقدام پرزیدنت ترامپ در دوره ریاست جمهوری پرآشوبش، خروج از توافق هسته ای ایران بوده است.

]]>
خاورمیانه در دوران نظم ترامپی https://www.faratab.com/news/8824/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C Fri, 06 Jul 18 21:29:42 +0430 خاورمیانه در دوران نظم ترامپی
دونالد ترامپ عامل فجایع این روزهای خاورمیانه نیست، اما فقدان دیپلماسی مشخص آمریکا حاکی از سیاست ناکارآمد ترامپ در خاورمیانه می باشد.

]]>
معنای دیگر اول آمریکا؛ تداوم اتحادیه اروپا https://www.faratab.com/news/8821/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C--%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-- Tue, 03 Jul 18 18:39:05 +0430 معنای  دیگر اول آمریکا؛ تداوم اتحادیه اروپا
اهانت و تحقیر ناتو توسط ترامپ و افشای ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روس ها مرتبط با کرملین در انتخابات 2016 به روشنی مشخص کرده است که اروپایی ها دیگر نمی توانند برای تامین امنیت خود منحصراً به آمریکا متکی باشند.

]]>
افزایش قدرت نظامی چین دلیل دیدار تاریخی ترامپ- اون https://www.faratab.com/news/8816/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE--%D8%A7%D9%88%D9%86 Sat, 30 Jun 18 23:34:43 +0430 افزایش قدرت نظامی چین دلیل دیدار تاریخی ترامپ- اون
کره شمالی تنها دلیل همکاری امنیتی آمریکا و ژاپن نیست، نیروهای آمریکایی مستقر در ژاپن وظیفه تامین امنیت در منطقه را بر عهده دارند؛ بنابراین آمریکا بیشتر نگران افزایش قدرت نظامی چین است تا کره شمالی.

]]>
صدر برنده شد، اما ایران نباخت https://www.faratab.com/news/8805/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA Sat, 30 Jun 18 07:05:04 +0430 صدر برنده شد، اما ایران نباخت
تهران در بدترین حالت، انتخابات عراق را یک شکست زودگذر می بیند. اگر چه صدر در انتخابات پیروز شد اما این به معنای شکست ایران نیست.

]]>
شورای همکاری خلیج فارس، بازنده تقابل ایران و آمریکا در بحران قطر https://www.faratab.com/news/8814/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1 Fri, 29 Jun 18 11:41:35 +0430 شورای همکاری خلیج فارس، بازنده تقابل ایران و آمریکا در بحران قطر
عدم همکاری اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بحران قطر باعث شد مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه سفر کرده و از متحدانش بخواهد تا به محاصره این کشور پایان دهند.

]]>
ترامپ برنامه ای برای تغییر رژیم ایران ندارد https://www.faratab.com/news/8800/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 26 Jun 18 17:21:03 +0430 ترامپ برنامه ای برای تغییر رژیم ایران ندارد
پرزیدنت ترامپ با طرح این ایده که جنگ های اخیر ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم در خاورمیانه منجر به بدتر شدن وضعیت و افزایش هزینه برای آمریکایی ها گردید، مخالفت خود را نشان داد.

]]>
روسیه و ایران: دوستان و دشمنان خاموش https://www.faratab.com/news/8799/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4 Mon, 25 Jun 18 19:00:16 +0430 روسیه و ایران: دوستان و دشمنان خاموش
شواهد چند سال گذشته حاکی از علاقه بیشتر روسیه برای برقراری روابط نزدیک تر با ایران است. اما چرا؟

]]>
ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام https://www.faratab.com/news/8793/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85- Sun, 24 Jun 18 00:41:54 +0430 ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام
اگر چه مقامات سعودی به طور رسمی از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام به وجد آمدند، اما پیامد بلندمدت آن برای عربستان سعودی بسیار غم انگیز است.

]]>
هدف بلند مدت آمریکا تغییر رژیم ایران است https://www.faratab.com/news/8612/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 04 Jun 18 21:45:54 +0430 هدف بلند مدت آمریکا تغییر رژیم ایران است
بسیاری بر این باور بودند که انتخاب ترامپ، آمریکا را از خاورمیانه خارج می کند حال آن که او به ایجاد و شکل گیری ائتلاف منطقه ای علیه ایران کمک کرده است. بنابراین هدف بلند مدت آمریکا تغییر رژیم ایران است.

]]>
اهمیت همکاری های نفتی عربستان و روسیه https://www.faratab.com/news/7485/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87- Sun, 04 Mar 18 16:10:02 +0330 اهمیت همکاری های نفتی عربستان و روسیه
در آوریل 2017م. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به واشنگتن پست گفت عربستان سعودی سیاست های نفتی خود را با مسکو هماهنگ می کند تا روسیه را متقاعد کند که روابط با ریاض بهتر از روابط آن ها با تهران است.

]]>
پیشرفت روی کاغذ؛ اختلاف در عمل https://www.faratab.com/news/7469/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%9B-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84- Wed, 28 Feb 18 21:55:01 +0330 پیشرفت روی کاغذ؛ اختلاف در عمل
تداوم محیط سیاسی و نظامی نامطمئن در سوریه و پتانسیل واقعی وقوع تحولات غیرمنتظره می تواند هر گونه پیشرفت در حل اختلافات ترکیه و آمریکا را تهدید کند؛ چرا که دو طرف که پیش از این به عنوان شرکای استراتژیک عمل می کردند، امروز بیشتر دشمن هستند تا دوست.

]]>
سوریه؛ میدان مبارزه آمریکا و ترکیه؟ https://www.faratab.com/news/7430/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 24 Feb 18 00:35:02 +0330 سوریه؛ میدان مبارزه آمریکا و ترکیه؟
اگرچه اخیراً با وجود اقدامات بازیگرانی از جمله اسرائیل، ترکیه و آمریکا، وضعیت سوریه تنش آمیز شده، اما تاکنون صرفاً به جنگ های لفظی بین طرفین محدود بوده است؛ این رویدادها نشانه خوبی برای پایان ماجرا نیستند.

]]>
عفرین؛ ضمانت سهم ترکیه از آینده سوریه! https://www.faratab.com/news/7414/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Mon, 19 Feb 18 17:00:18 +0330 عفرین؛ ضمانت سهم ترکیه از آینده سوریه!
ژنرال جوزف فوتل فرمانده نیروی آمریکا در خاورمیانه به سی ان ان گفت: «آمریکا درصدد خروج از منبیج نیست و بین دو کشور نیز همچنان بحرانی شکل نگرفته و دیپلماسی هنوز به عنوان یک گزینه مطرح است. اما مهم ترین هدف دولت ترکیه از تهاجم به عفرین کسب سهم و نفوذ در سوری

]]>
مانور کردهای عراق برای نزدیکی به ایران https://www.faratab.com/news/7408/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 19 Feb 18 00:45:01 +0330 مانور کردهای عراق برای نزدیکی به ایران
تضمین کردهای عراق به تهران درخصوص عدم حملات فرامرزی گروه های مخالف کرد از کردستان عراق علیه ایران، نقطه عطفی پس از رفراندوم جنجال برانگیز استقلال کردستان عراق و حکایتی از تحولی عمده در بهبود روابط اربیل و تهران می باشد.

]]>
حمله ترکیه به شمال سوریه از منظر ایران https://www.faratab.com/news/7401/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 17 Feb 18 23:40:02 +0330 حمله ترکیه به شمال سوریه از منظر ایران
دولت ایران در مقابل تهاجم ترکیه به شمال سوریه موضع نه رد نه تایید کامل را اتخاذ کرده است و از سوی دیکر دولت ترکیه هدفش از حمله به عفرین سرکوب کردها نیست بلکه ایجاد منطقه نفوذ برای خود در آینده سوریه است.

]]>
آرامش داخلی به بهای تهاجم خارجی https://www.faratab.com/news/7407/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sat, 17 Feb 18 17:26:56 +0330 آرامش داخلی به بهای تهاجم خارجی
جنگ برای روحانیون عربستان سعودی مطلوب است؛ زیرا آن ها مدت طولانی درصدد تقویت گروه های سنی سلفی در یمن بودند.

]]>
سوریه یا لیبی؟ اولویت فرانسه کدام است؟ https://www.faratab.com/news/7415/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 15 Feb 18 04:25:01 +0330 سوریه یا لیبی؟ اولویت فرانسه کدام است؟
دولت فرانسه در طول دوران ریاست جمهوری فرانسیس اولاند به دنبال سرنگونی بشار اسد بود ولی در دوران امانوئل مکرون شاهد این هستیم که آن ها نه تنها برای آینده نزدیک حضور اسد را پذیرفته اند، بلکه فرانسه در این دوره از طراوتی دیپلماتیک برخوردار است .

]]>
سیاست خارجی ترکیه؛ از تدافع تا تهاجم https://www.faratab.com/news/7388/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85 Wed, 07 Feb 18 00:10:01 +0330 سیاست خارجی ترکیه؛ از تدافع تا تهاجم
دولت ترکیه امروزه با کاهش کاربرد قدرت نرم و افزایش استفاده از قدرت سخت ،درصدد افزایش نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است. این کشور تهاجم را بهترین ابزار برای تامین منافع ملی خود می داند و تهاجم به عفرین در این راستا است...

]]>
گسترش نفوذ ایران در منطقه؛ نزدیکی ریاض و تل آویو https://www.faratab.com/news/7168/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%D8%9B-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88 Sun, 07 Jan 18 12:05:13 +0330 گسترش نفوذ ایران در منطقه؛ نزدیکی ریاض و تل آویو
مهم ترین سوالی که در مورد آینده این ائتلاف می شود پرسید این است که آیا این دو رژیم به سمت برقراری روابط دیپلماتیک حرکت می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت که اخباری که در رابطه با ارتباط اسرائیل و عربستان مطرح می شود، از هر کدام از طرفین قطعاً هماهن

]]>
آینده شورای همکاری خلیج فارس در 2018 https://www.faratab.com/news/7120/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-2018 Wed, 03 Jan 18 15:32:38 +0330 آینده شورای همکاری خلیج فارس در 2018
نویسنده تحلیل معتقد است حل و فصل بحران خلیج فارس نیازمند دو رویداد می باشد:
الف) پایان محور ضد قطری به رهبری عربستان، ب) فشار دولت ترامپ به عربستان سعودی و امارات برای تغییر سیاست های خود در مقابل قطر.

]]>
گسترش نفوذ ایران؛ بحران جدید خاورمیانه! https://www.faratab.com/news/7134/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Sun, 31 Dec 17 15:11:47 +0330 گسترش نفوذ ایران؛ بحران جدید خاورمیانه!
عصر جدیدی از همکاری استراتژیک میان سه کشور ترکیه، روسیه و ایران که در تحولات پساداعش منطقه خاورمیانه نقش گسترده ای پیدا کرده اند شکل گرفته که این امر باعث کنارگذاشتن آمریکا در تحولات منطقه شده است.

]]>
برقراری روابط رسمی میان بحرین و اسرائیل در 2018؟ https://www.faratab.com/news/7117/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-2018%D8%9F Fri, 29 Dec 17 00:53:18 +0330 برقراری روابط رسمی میان بحرین و اسرائیل در 2018؟
گر چه فضای فعلی تحولات منطقه ای از نمایش آشکار روابط منامه – تل آویو جلوگیری کرده است اما شکست دولت اسلامی عراق و شام، بحران قطر و نفوذ روبه افزایش ایران در منطقه ،منجر به قرارگرفتن این دو کشور در یک مسیر و همسویی مشترک شده است.

]]>
سردرگمی ترامپ و کنگره در برجام https://www.faratab.com/news/7106/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Sat, 23 Dec 17 21:44:50 +0330 سردرگمی ترامپ و کنگره در برجام
رویکرد دولت آمریکا در دوران ترامپ مرتبط با برجام مبتنی بر توسعه متن برجام به مسائل موشکی و سیاست های منطقه ای ایران است نه فروپاشی آن.... بنابراین آن ها درصدد عدم اجرای تعهدات یا نقض جزئی توافق هستند نه فروپاشی یا نقض جدی آن.

]]>
تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم https://www.faratab.com/news/7066/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85 Sun, 17 Dec 17 01:16:28 +0330 تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم
امروزه عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه در قالب جنگ نیابتی برای کسب رهبری منطقه و افزایش نفوذ و نقش خود در منطقه با یکدیگر رقابت می کنند که متخصصان از ان به عنوان « جنگ سرد جدید » یاد می کنند.

]]>
اهداف پشت پرده نزدیکی روابط اسرائیل و عربستان سعودی https://www.faratab.com/news/6871/-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 26 Nov 17 02:39:53 +0330  اهداف پشت پرده نزدیکی روابط اسرائیل و عربستان سعودی
برقراری و بهبود روابط پنهانی بین اسرائیل و عربستان سعودی در راستای مقابله با ایران به عنوان تهدید مشترک است و تنها روش برای بهبود روابط دو کشور حل وفصل مسئله روند صلح اسرائیل – فلسطین است که طرح کوشنر به عنوان توافق نهایی در این راستا است.

]]>
یمن و لبنان؛ آوردگاه جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی https://www.faratab.com/news/6807/%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9B--%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 19 Nov 17 15:14:43 +0330 یمن و لبنان؛  آوردگاه جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی
امروزه دو کشور ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه در یک جنگ نیابتی برای افزایش نفوذ و قدرت خود درگیر رقابت ژئوپلتیک هستند بنابراین امروزه تحولات یمن و لبنان عرصه و آوردگاه جنگ نیابتی بین دو کشور است.

]]>
ایران و روسیه؛ رویکرد تاکتیکی یا اتحاد استراتژیک؟ https://www.faratab.com/news/6769/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%9B--%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%D8%9F Tue, 07 Nov 17 01:02:18 +0330 ایران و روسیه؛  رویکرد تاکتیکی یا اتحاد استراتژیک؟
مهم ترین هدف پوتین از سفر به ایران در مورد ساختار داخلی سوریه پسا داعش است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران باید سیاست و راهبردی عقلانی اتخاذ کند تا مانند گذشته در قالب سیاست ابزار انگارانه روسیه ایفای نقش نکند.

]]>
دعوت به جنگ با مختومه کردن برجام! https://www.faratab.com/news/6748/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Thu, 26 Oct 17 02:21:04 +0330 دعوت به جنگ با مختومه کردن برجام!
ایلان گلدنبرگ و ماراکارلین معتقدند که عدم تایید توافق هسته ای به معنای خروج از توافق نیست ولی قطعا آن را به خطر می اندازد.

]]>
مثلث مصادره توافق هسته ای ایران https://www.faratab.com/news/6736/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 18 Oct 17 01:00:10 +0330 مثلث مصادره توافق هسته ای ایران
سه دولت ایالات متحده آمریکا ، اسرائیل و عربستان سعودی به دلائل مختلف از مخالفین توافق هسته ای هستند. دلیل اصلی مخالفت این سه کشور به ترتیب نابود کردن میراث سیاسی اوباما، حفظ هژمونی هسته ای در منطقه و رقابت منطقه ای با ایران است...

]]>
تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا https://www.faratab.com/news/6715/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Sat, 07 Oct 17 01:12:08 +0330 تحلیل تل آویو از اتحاد شکننده تهران، مسکو و آنکارا
یروزی ایران و روسیه در بحران سوریه و همسویی با ایران در بحران خلیج فارس و هراس ترکیه از نقش کردهای سوریه و تنش فزاینده با آمریکا و زمینه نزدیکی ترکیه را به محور ایران و روسیه فراهم کرده است اما این از دیدگاه اسرائیل منعکس کننده همگرایی عمیق منافع ترکیه

]]>
ترکیه و روسیه؛ خیلی دور، خیلی نزدیک https://www.faratab.com/news/6669/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Sun, 01 Oct 17 01:44:24 +0330 ترکیه و روسیه؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
دو دولت روسیه و ترکیه با سابقه دشمنی شدید، اکنون درصدد تقویت روابط خود برای کمک به ایجاد صلح در سوریه هستند. هدف آن ها کاهش جنگ و ایجاد منطقه کاهش تنش و شرایط امن برای بازگشت پناهندگان به سرزمین خود است.

]]>