فراتاب-شرق دور و اقیانوسیه https://www.faratab.com/category/114/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:21:32 +0330fa پزشکان اینبار در کلاس اخلاق پزشکی https://www.faratab.com/news/106/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Mon, 25 Jan 16 12:15:02 +0330 پزشکان اینبار در کلاس اخلاق پزشکی
رئیس چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و پرستاری ایران از آغاز مقدماتی برای تربیت فلوشیپ اخلاق پزشکی در رشته های مختلف پزشکی خبر داد و گفت: کلیت این دوره در شورای عالی اخلاق پزشکی به تصویب رسیده است.

]]>