فراتاب-کشتی و رزمی https://www.faratab.com/category/101/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:26:51 +0330fa سود 28 تریلیون دلاری؛ اگر تبعیضی نباشد! https://www.faratab.com/news/100/%D8%B3%D9%88%D8%AF-28-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%21 Sun, 24 Jan 16 22:12:01 +0330 سود 28 تریلیون دلاری؛ اگر تبعیضی نباشد!
تارنمای موسسه جهانی مک کینزی و شرکا نوشت، اگر تبعیض جنسیتی به یک باره از جهان محو شود، 28 تریلیون دلار یعنی 1.5 برابر حجم فعلی اقتصاد آمریکا به سود اقتصاد جهانی خواهد شد.

]]>