فراتاب-اصلی https://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:52:23 +0330fa بارزانی در تهران؛ آمدن بهار از پی زمستان؟ https://www.faratab.com/news/12410/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9F Mon, 06 May 24 18:46:59 +0330 بارزانی در تهران؛ آمدن بهار از پی زمستان؟
باید دید این سفر که با توجه به نیازهای متقابل طرفین و کسی که خصوصیات شخصیتی و توان مندی‌های فردی‌ او یادآور جلال طالبانی رئیس‌جمهوری فقید عراق است در کنار انگیزه‌های تهران و شنیدن و تقویت صداهای متفاوت و همکاری‌جویانه می‌تواند تا چه حد گره گشا باشد؟

]]>
سیزدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی) https://www.faratab.com/news/12336/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Sun, 10 Dec 23 19:15:17 +0330 سیزدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی)
ثبت‌نام ترم مقدماتی کارگاه سیزدهم روزنامه نگاری از روز 20 آذر  شروع خواهد شد.

]]>
تاثیر برجام بر مثلث روابط آمریکا، ایران و امارات! https://www.faratab.com/news/12220/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%21 Sat, 20 Aug 22 22:42:20 +0430 تاثیر برجام بر مثلث روابط آمریکا، ایران و امارات!
گفت‌وگوی اختصاصی مرکز بین‌المللی یونایتد ورلد با اردشیر پشنگ – پژوهشگر مسائل خاورمیانه

]]>
ایران می‌توانست برنده اقتصادی جنگ روسیه-اوکراین باشد؛ اما ... https://www.faratab.com/news/12198/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%A7-... Sat, 06 Aug 22 15:16:30 +0430 ایران می‌توانست برنده اقتصادی جنگ روسیه-اوکراین باشد؛ اما ...
گفت‌وگوی هفته‌نامه صنعت با اردشیر پشنگ پژوهشگر روابط بین الملل

]]>
یازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم پیشرفته) https://www.faratab.com/news/12188/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%29 Sat, 09 Jul 22 15:34:35 +0430 یازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم پیشرفته)
ترم پیشرفته کارگاه یازدهم روزنامه نگاری در حد فاصل روزهای 2 مرداد تا 24 شهریور سالجاری توسط گروه رسانه‌ای فراتاب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

]]>
دوازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی) https://www.faratab.com/news/12187/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Mon, 04 Jul 22 19:34:32 +0430 دوازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی)
ترم مقدماتی کارگاه 12دهم روزنامه نگاری در حد فاصل روزهای 2 مرداد تا 24 شهریور سالجاری توسط گروه رسانه‌ای فراتاب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

]]>
ایران و اقلیم کردستان عراق؛ افزایش فرصت‌ها با تغییر ادراکات و عبور از دیوار بی‌اعتمادی https://www.faratab.com/news/12099/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sun, 29 May 22 17:05:55 +0430 ایران و اقلیم کردستان عراق؛ افزایش فرصت‌ها با تغییر ادراکات و عبور از دیوار بی‌اعتمادی
در همایش منطقه‌ای گروه مطالعات کُردها (انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا) مطرح شد:

]]>
ایران و اقلیم کردستان عراق؛ از چالش‌ها تا فرصت‌ها https://www.faratab.com/news/12052/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Mon, 23 May 22 20:08:49 +0430 ایران و اقلیم کردستان عراق؛ از چالش‌ها تا فرصت‌ها
کنفرانس منطقه‌ای گروه مطالعات تحولات کُردها در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی

]]>
بریتانیا؛ پایان یک قرن دشمنی با کُردها؟ https://www.faratab.com/news/12010/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%9B-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%9F Tue, 19 Apr 22 22:17:58 +0430 بریتانیا؛ پایان یک قرن دشمنی با کُردها؟
آیا دیدار مسرور بارزانی و بوریس جانسون در حالی که پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچمهای بریتانیا و عراق به اهتزاز درآمده به معنای پایان یک قرن دشمنی‌های بریتانیا با کُردهاست؟

]]>
یازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی) https://www.faratab.com/news/12003/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Wed, 13 Apr 22 14:21:43 +0430 یازدهمین کارگاه مهارتی آموزش نویسندگی و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (ترم مقدماتی)
ترم مقدماتی کارگاه یازدهم روزنامه نگاری در حد فاصل روزهای 7 اردیبهشت تا 29 خرداد سالجاری توسط گروه رسانه‌ای فراتاب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

]]>
آیا ایران در عراق و اقلیم کردستان دچار خطای محاسباتی است؟ https://www.faratab.com/news/12001/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 03 Apr 22 16:29:06 +0430 آیا ایران در عراق و اقلیم کردستان دچار خطای محاسباتی است؟
گفت‌گوی ایسنا با اردشیر پشنگ: مهمتر ازینکه چه کسی قدرت را بدست میگیرد چالش اصلی برای ایران بایست مقابله با دوقطبی شدن فضای سیاسی عراق و اقلیم کردستان و در قطب مخالف واقع شدن تهران باشد!

]]>
دیکتاتوری با امضای صدام حسین! https://www.faratab.com/news/11945/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%21 Thu, 30 Dec 21 19:08:53 +0330 دیکتاتوری با امضای صدام حسین!
بررسی 55 حادثه سرنوشت‌ساز در 7 دهه زندگی صدام!

]]>
سناریوهای پشت‌پرده و اطلاعات تازه از پرونده 9پناهجوی ایرانی اسیر در شمال سوریه https://www.faratab.com/news/11932/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-9%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 18 Dec 21 18:01:20 +0330 سناریوهای پشت‌پرده و اطلاعات تازه از پرونده 9پناهجوی ایرانی اسیر در شمال سوریه
گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با یکی از شاهدان عینی

]]>
چرا صدر می‌گوید «پای ایران را به امور سیاسی عراق باز نکنید»؟ https://www.faratab.com/news/11912/-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%C2%AB%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%C2%BB%D8%9F Sun, 21 Nov 21 09:54:45 +0330  چرا صدر می‌گوید «پای ایران را به امور سیاسی عراق باز نکنید»؟
اردشیر پشنگ پژوهشگر مسائل خاورمیانه و امور عراق

]]>
ایران مراقب فروغلطیدن در جنگ قدرت جناحهای داخلی عراق باشد! https://www.faratab.com/news/11890/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 08 Nov 21 14:58:02 +0330 ایران مراقب فروغلطیدن در جنگ قدرت جناحهای داخلی عراق باشد!
اردشیر پشنگ در گفت و گو با روزنامه شرق

]]>
سمینار آنلاین تاثیر نتیجه انتخابات عراق بر روابط تهران بر بغداد و اربیل https://www.faratab.com/news/11881/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Sun, 31 Oct 21 22:51:50 +0330 سمینار آنلاین تاثیر نتیجه انتخابات عراق بر روابط تهران بر بغداد و اربیل
سخنرانان: پروفسور رضا سیمبر، د.اردشیر پشنگ و د.رحمان حریری، برگزار کننده: گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

]]>
دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته https://www.faratab.com/news/11765/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%E2%80%93-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 Sat, 07 Aug 21 13:21:02 +0430 دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای – ترم پیشرفته
یک دوره آموزشی و مهارتی مناسب برای فصل تابستان 1400، آیا تا بحال به نوشتن بطور حرفه‌ای فکر کرده‌اید؟

]]>
آیا اهتزاز پرچم اقلیم کردستان عراق در تهران حاوی یک پیام دیپلماتیک بود؟ https://www.faratab.com/news/11762/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Fri, 06 Aug 21 19:53:16 +0430 آیا اهتزاز پرچم اقلیم کردستان عراق در تهران حاوی یک پیام دیپلماتیک بود؟
آیا برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در پیشواز از نیچیروان بارزانی در تهران یک نشانه و پیام دیپلماتیک از سوی ایران است؟

]]>
کرماشان شاری شیرینی کوردانه https://www.faratab.com/news/11737/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 29 Jul 21 14:45:18 +0430 کرماشان شاری شیرینی کوردانه
انتشار متن کامل گفت‌وگوی انتقادی-تحلیلی اردشیر پشنگ با هفته نامه صدای آزادی در باب مسائل فرهنگی و توسعه ای در کرماشان

]]>
آیا پروژه شام جدید یک اتحاد برای مهار ایران است؟ https://www.faratab.com/news/11719/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 19 Jul 21 16:15:39 +0430 آیا پروژه شام جدید یک اتحاد برای مهار ایران است؟
بررسی پیدا و پنهان تهدیدات و فرصت‌های پروژه شام جدید برای ایران!

]]>
وزیر خارجه بعدی ایران چه کسی و با چه رویکردی باشد؟ https://www.faratab.com/news/11705/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 13 Jul 21 12:23:39 +0430 وزیر خارجه بعدی ایران چه کسی و با چه رویکردی باشد؟
پاسخ اردشیرپشنگ به سوالات ایسنا درخصوص ویژگی‌ها و شرایط وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی

]]>
مصطفی الکاظمی؛ انقلابی عراقی یا شوی انتخاباتی؟ https://www.faratab.com/news/11702/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%9F Sun, 11 Jul 21 12:13:52 +0430 مصطفی الکاظمی؛ انقلابی عراقی یا شوی انتخاباتی؟
گویی موتور محرکه و فردِ محوری برای کاستن از مشکلات داخلی و نیز ایجاد گشایش در سیاست خارجی به کاخ نخست وزیری و پشت میز «مصطفی الکاظمی» منتهی می‌شود! این مساله زمانی دارای ...

]]>
پاس‌دار قهرمانان واقعی‌مان باشیم! https://www.faratab.com/news/11698/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%21 Sat, 03 Jul 21 13:20:24 +0430 پاس‌دار قهرمانان واقعی‌مان باشیم!
قهرمانان واقعی دنیای امروز ما این افراد هستند افرادی از مکتب شریف باجور و ادامه دهنده راه کسانی مانند مختار خندانی که زندگی امروز ما بیش از هر زمانی به بودن چنین افرادی وامدار است!

]]>
«کُرد» یعنی سوزش چشم و گلو؛ یعنی نفس‌های تاول‌زده! https://www.faratab.com/news/11693/%C2%AB%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%9B-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%21 Mon, 28 Jun 21 15:49:20 +0430 «کُرد» یعنی سوزش چشم و گلو؛ یعنی نفس‌های تاول‌زده!
نخستین بمباران شیمیایی خاورمیانه و بیشترین حمله شیمیایی طی صدسال اخیر علیه کُردها صورت گرفته است

]]>
باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود https://www.faratab.com/news/11583/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Apr 21 19:58:46 +0430 باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود
یک کارشناس مسائل عراق گفت: دستگاه دیپلماسی کشور با ساده‌سازی حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان عراق زمینه توسعه مبادلات اقتصادی در این منطقه را فراهم کند.

]]>
جورج فلوید کولبر! https://www.faratab.com/news/11571/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%21 Sun, 25 Apr 21 11:25:47 +0430 جورج فلوید کولبر!
به نظر می‌رسد تراژدی کچلانو و صمدی بدست پلیس ترکیه مدل خاورمیانه‌ای و ترسناک‌تر داستان جورج فلوید آمریکایی است یک نقض فاحش و جدی حقوق بشر با انگیزه‌های خاص!

]]>
دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (دوره مقدماتی) https://www.faratab.com/news/11525/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%28%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%29 Sat, 10 Apr 21 17:22:26 +0430 دهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (دوره مقدماتی)
ترم مقدماتی کارگاه دهم روزنامه نگاری در حد فاصل روزهای 1 اردیبهشت تا 23 خرداد سالجاری توسط گروه رسانه‌ای فراتاب بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

]]>
کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ https://www.faratab.com/news/11455/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA Wed, 11 Nov 20 20:37:58 +0330 کُردها در قفقاز؛ از کردستان سرخ تا بحران قره‌باغ

]]>
درگذشت نجم‌الدین کریم استاندار پیشین کرکوک https://www.faratab.com/news/11449/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9 Sat, 31 Oct 20 12:48:38 +0330 درگذشت نجم‌الدین کریم استاندار پیشین کرکوک

]]>
انتشار شماره نخست ماهنامه فراتاب کُردی https://www.faratab.com/news/11437/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 05 Oct 20 20:06:01 +0330 انتشار شماره نخست ماهنامه فراتاب کُردی

]]>
نهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای https://www.faratab.com/news/11434/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 29 Sep 20 22:48:41 +0330 نهمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای

]]>
الکاظمی؛ نزدیک‌تر به آمریکا و نه چندان دور از ایران! https://www.faratab.com/news/11396/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Wed, 29 Jul 20 18:26:13 +0430 الکاظمی؛ نزدیک‌تر به آمریکا و نه چندان دور از ایران!

]]>
سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ https://www.faratab.com/news/11393/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Sun, 12 Jul 20 16:22:59 +0430 سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت کاک عباس غزالی، فعال فرهنگی و نماینده سابق پارلمان کردستان https://www.faratab.com/news/11392/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Thu, 09 Jul 20 13:34:24 +0430 پیام تسلیت کاک عباس غزالی، فعال فرهنگی و نماینده سابق پارلمان کردستان

]]>
پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ https://www.faratab.com/news/11391/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 11:06:52 +0430 پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ

]]>
ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ https://www.faratab.com/news/11389/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:45:33 +0430 ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت مشاور رسانه‌ای پارلمان اقلیم کردستان به دکتر پشنگ https://www.faratab.com/news/11387/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:32:18 +0430 پیام تسلیت مشاور رسانه‌ای پارلمان اقلیم کردستان به دکتر پشنگ

]]>
پيام تسليت كاك چيا نوشيروان به مناسبت درگذشت پدر دكتر اردشير پشنگ https://www.faratab.com/news/11385/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%83-%DA%86%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:14:26 +0430 پيام تسليت كاك چيا نوشيروان به مناسبت درگذشت پدر دكتر اردشير پشنگ

]]>
پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ https://www.faratab.com/news/11384/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF.%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF.%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 18:02:20 +0430 پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ

]]>
پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ https://www.faratab.com/news/11383/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 10:23:38 +0430 پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ

]]>
شروع ثبت نام هشتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای https://www.faratab.com/news/11376/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 04 Jul 20 06:13:29 +0430 شروع ثبت نام هشتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
هشتمین دوره کارگاه فشرده روزنامه نگاری حرفه‌ای برای علاقه‌مندان به این رشته از روز 22 تیرماه آغاز خواهد شد

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! https://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد! https://www.faratab.com/news/11368/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 13 Jun 20 18:31:41 +0430 لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد!

]]>
پیام‌ها و پیامدهای انتخاب فواد حسین دومین وزیرخارجه کُردتبار عراق! https://www.faratab.com/news/11367/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21 Mon, 08 Jun 20 15:55:47 +0430 پیام‌ها و پیامدهای انتخاب فواد حسین دومین وزیرخارجه کُردتبار عراق!

]]>
خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین! https://www.faratab.com/news/11353/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21 Sat, 11 Apr 20 20:31:58 +0430 خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین!
او نیز مانند بوریس جانسون نخست وزیر فعلی بریتانیا، روزگاری خبرنگار بوده است و اینک در سودای دستیابی به ردای نخست وزیری پرشانس‌ترین گزینه عراقی‌ها به شمار می‌رود

]]>
عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ! https://www.faratab.com/news/11340/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 24 Mar 20 18:29:02 +0430 عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ!
آیا عدنان الزرفی می‌تواند ردای نخست وزیری را بپوشد؟

]]>
ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟ https://www.faratab.com/news/11272/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 29 Feb 20 13:11:09 +0330 ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟

]]>
استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال» https://www.faratab.com/news/11224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%C2%BB Thu, 20 Feb 20 10:26:54 +0330 استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال»
ترکیه معمولا هربار که با نیروی نظامی وارد خاک کشوری شده است، بدنبال ماندن بلند مدت بوده است!

]]>
درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی! https://www.faratab.com/news/11211/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 07 Feb 20 16:21:26 +0330 درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
فیلمی که برش‌هایی از یک زندگی تراژیک و مالامال از درد و آلام «وستا قادر» را نشان می‌دهد که عجیب سرنوشتش شبیه کوهستان‌های کردستان است تنها، پردرد اما مغرور و ایستاده

]]>
هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای https://www.faratab.com/news/11206/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Mon, 27 Jan 20 15:39:57 +0330 هفتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
کارگاه هفتم از روز 14 بهمن شروع می شود

]]>