کد خبر: 9044
تاریخ انتشار: 5 آذر 1397 - 13:24
امیرحسین عسکری
در پی تصویب شدن توافق برگزیت در بروکسل به نظر می رسد نمایندگان میانه رو هر دو حزب بزرگ بریتانیا با این توافق در مجالس بریتانیا موافقت خواهند کرد.

فراتاب - گروه بین الملل: در پادشاهی بریتانیا تمام قوانین و مقررات باید به تصویب مجلس بریتانیا برسد. در این پادشاهی مجلس از دو رکن مجلس عوام و مجلس لردها تشکیل شده که هر کدام در تالارهای جداگانه در کاخ وست مینیستر تشکیل جلسه می دهند.

طرح برگزیت که در حال حاضر از سوی «ترزا می»، نخست وزیر ارائه و دنبال می شود یک راه حل میانه و به تعبیری یک پل میان مشی توری ها و علایق نمایندگان حزب کارگر است. به عبارت دیگر طرح می در حالیکه بر اساس مشی محافظه کارانه بنا شده سلیقه کارگرها را هم از نظر دور نداشته است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا این احتمال وجود دارد که طرح برگزیت رای منفی بگیرد یا نه؟

با توجه به چینش مجالس و نحوه تصمیم گیری در مجلس بریتانیا احتمال رای منفی و عدم تصویب برگزیت هر چند صفر نیست اما بسیار دور از ذهن و بعید است. این مسئله در دو علت ریشه دارد؛ مجلس بریتانیا به گونه ای طراحی شده است که همواره موازنه بین اشراف و عوام برقرار باشد. تاریخ بریتانیا نشان دهنده رقابت دائمی دو طبقه اشراف و اعیان و همچنین عوام و طبقه متوسط است. از سپیده دم تاریخ رقابت های حزبی در این پادشاهی رقابت توری و ویگ ها، توری ها و لیبرال ها و توری ها و کارگرها وجود داشته است. مجلس لردها تجلی منافع اشراف زمین دار و مجلس عوام تجلی اراده مردمی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری است. علاوه بر این این دو مجلس در رقابت های حزبی، توری ها نماینده اشراف و کارگرها نماینده عوام هستند. بنابراین مخالفت لردها با برگزیت و مخالفت محافظه کاران (به استثنای جناح راست توری به رهبری بوریس جانسون) بعید به نظر می رسد. این در حالیست که طرح نخست وزیر حمایت میانه رو های حزب کارگر را نیز در بر دارد. در مجموع هر چند نمی توان گفت  احتمال رد طرح برگزیت به صورت مطلق وجود دارد اما رد این طرح توسط پارلمان بسیار بعید به نظر می رسد.

 

امیرحسین عسکری، دانشجوی سیاست بین الملل دانشگاه منچستر

بازنشر این مطلب با ذکر منبع «فراتاب» بلامانع است

نظرات
آخرین اخبار