قطار تغییرات افشانی به شهرداری می رسد؟ | فراتاب
کد خبر: 8144
تاریخ انتشار: 24 اردیبهشت 1397 - 18:00
حکم محمد علی افشانی از سوی وزیر کشور که ابلاغ شود، ا بر صندلی سبز مدیریت شهری تهران تکیه می زند. اما هم اکنون هم بسیاری نگران انتصابات افشانی هستند و معتقدند افشانی مدیری است که پس از کسب مدیریت افراد مورد نظر خود را در جایگاه های خاص منصوب می کند.

فراتاب - گروه اجتماعی: این زمزمه ها قبل از انتخاب افشانی هم به گوش می رسید و شاید به همین دلیل است که ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در روز ارائه برنامه افشانی (به عنوان کاندیدای سمت شهرداری)، به صراحت پرسید: «ما شنیده ایم که شما افراد خود را اتوبوسی وارد مجموعه می کنید. در مورد این مسئله توضیح می دهید؟» اما آنقدر سوالات مختلف دیگری پرسیده شد که فرصت پاسخ به این سوال از دست رفت.

اما ناهید خداکرمی در نشست دو کاندیدای نهایی شهرداری با کمیسیون ها دوباره سوال خود را مطرح کرده است، او در این مورد گفت: انتصابات دو کاندیدای نهایی شهرداری را ارزیابی کردیم متوجه شدیم ظاهر قصدی ندارند کل سیستم را بهم بریزند و هر دو کاندیدا اعلام کردند «نیرویی که کارا باشد و بتوانیم با او کار کنیم، باقی خواهد ماند. قرار بر حفظ مدیران فعلی داریم و فقط مدیرانی که در دوره نجفی تغییر نکردند تغییر می کنند.

تغییر در ساختار

علاوه بر تغییر مدیران، تغییر در ساختار شهری نیز مطرح شده است. مجید فراهانی در پاسخ به دغدغه تغییرات اساسی و اتوبوسی در شهرداری گفت: در مورد تغییر ساختار یا آینده معاونان شهرداری تهران هیچ صحبتی نشده است. آنچه مسلم است هر گونه تغییر در سلسله مراتب شهرداری تهران باید به تایید و تصویب شورای شهر برسد.

وی با اشاره به تغییر معاونان شهرداری گفت: طبیعتی است هر مدیری تیم معتمد خود را وارد مجموعه می‌کند تا بتواند با آن‌ها کار کند و افشانی هم از این قاعده مستثنی نیست. البته ایشان معتقد است که انتخاب مدیران از یک قومیت اقدامی نژادپرستانه است.

اختلاف یا تعامل با شورای شهر

از سوی دیگر افشانی طی مدت خدمت در معاونت وزارت کشور، ارتباط خوبی با شورای شهر تهران نداشته است. همین امر موجب نگرانی هایی شده و این سوال را مطرح می کند که آیا اختلاف نظر و شکاف بین شهردار و شورای دوره پنجم شهر تهران کمافی السابق ادامه خواهد یافت؟

افشانی در صحن علنی پارلمان شهری رو به اعضای شورای شهر گفت: آنچه به عنوان مدیریت شهری مد نظر من است، جدای تفکرات شما نیست. قدم گذاشتن در راهی که با شورا همراه نباشد، خیانت به میلیون ها نفر است. احساس می کنم ما 22 نفر هستیم و باید به اتفاق یکدیگر برای آینده شهر تصمیم بگیریم. کسی که به عدالت کمترین ایمان را داشته باشد هیچ وقت رفتار نژادپرستانه از او نمی بینید.

افشانی با حضور در کمیسیون های تخصصی شورای شهر تهران بر تحکیم رابطه خود با کمیسیون ها نیز تاکید کرده است. به همین سبب محمد علیخانی تاکید می کند: افشانی بر سر مسائل تخصصی با کمیسیون ها مشورت خواهند کرد و با روحیه ای که از ایشان سراغ داریم خلف وعده ای صورت نمی گیرد.

 نظرات
آخرین اخبار