اما در کنار اوراق بانک مسکن، بانک ملی نیز طرحی برای خرید مسکن دارد گرچه در این طرح نیز نرخ سود یا دوره بازپرداخت تسهیلات همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما در طرح بانک ملی اوراق در همان ماه خرید قابل عرضه است. اختصاص درصدی از سهم اوراق متناسب با میزان سپرده به دارنده حساب و موارد مشابه از دیگر مزایای طرح ویژه مسکن بانک ملی است.مهم‌ترین ویژگی طرح بانک ملی، پیش‌بینی تاثیر مثبت این اوراق در بازار و کاهش نرخ اوراق است که به اقشار کم‌درآمد نیز که توانایی سرمایه‌گذاری کلان برای خرید مسکن نداشته‌اند نیز کمک می‌کند. در عین حال این اوراق برخلاف اوراق بانک مسکن،برای سال ساخت مسکن نیز محدودیت ندارد و می‌تواند در ماه‌های گرم مسکن کمک کند. پیش از این سپرده‌گذاران، برای دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن الزام داشتند و حتی پس از مدتی به‌دلیل عدم استفاده از تسهیلات، امتیاز آنها از بین می‌رفت، اما طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران این امکان را ایجاد کرده که مشتری حتی در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، از محل فروش اوراق حق‌تقدم سود کسب کرده و سود حاصل از سپرده اولیه را نیز با نرخ ۱۰ درصد دریافت کند. با این نگاه که یک سپرده‌گذار خود بخواهد از تسهیلات مسکن استفاده کند هم این نکته گفتنی است که سقف تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار قطعا پوشش‌دهنده قیمت مسکن موردنیاز هموطنان نیست و تسهیلات‌گیرنده، خود بخشی از بودجه تامین مسکن را در اختیار دارد که می‌تواند با سپرده‌گذاری همان مبلغ از معدل بالاتری در سپرده برخوردار شده و هر ماه تعداد اوراق دریافتی خود را افزایش دهد یا بخشی از آن را از بازار فرابورس تهیه کرده و در بازه زمانی کوتاهی تسهیلات را دریافت کند.

منبع: دنياي اقتصاد