17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه 97 شهرداری تهران | فراتاب
کد خبر: 7225
تاریخ انتشار: 1 بهمن 1396 - 21:45
نجفی اعلام کرد
شهردار تهران با تاکید بر رویکرد انقباضی واقعی در تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران، گفت: علی رغم پیش بینی نرخ تورم بیش از 10 درصدی برای سال آینده با کاهش 2.2 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری و با کاهش 17 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص در تفر

ایسنا، محمدعلی نجفی در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران در تشریح جزئیات بودجه 97 شهرداری گفت: عملکرد مالی و برنامه‌ای یک دهه گذشته مدیریت شهری بالاخص عملکرد مالی سال گذشته و سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شد تا نقاط ضعف آن مرتفع و نقاط قوت آن تقویت شود. جهت گیری تدوین بودجه به عنوان ابزار سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری با تغییرات جدی همراه بوده و از حیث ساختار کارکرد و روش بودجه ریزی برای سال 1398 بر مبنای برنامه سوم توسعه تغییرات اساسی داده خواهد شد.

وی افزود: تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کل کشور است و رکود یا رونق اقتصادی، اقتصاد شهر و شهرداری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه رکود حاکم بر بخش مسکن، کاهش ارتباط منابع شهرداری به اقتصاد شهر ناشی از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تاثیر منفی آن بر تحقق منابع پایدار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین منبع درآمد پایدار سبب متمایل شدن مدیران شهری به کسب درآمد از منابع ناپایدار شده است.

وی ادامه داد: همه اینها در کنار نوسان سهم درآمدهای پایدار طی دهه‌های گذشته، تورم دیون سنواتی که حدود 29 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت قطعی به ثبت رسیده، افزایش بی رویه و یک باره 13 هزار نفری نیروی انسانی شهرداری تهران در انتهای سال 1395 و ابتدای سال جاری و وجود پروژه‌های نیمه تمام که نیازمند بیش از 34 هزار میلیارد تومان برای تکمیل آنهاست، چالش‌ها و مسائلی را پیش روی تهیه و تنظیم بودجه سال آینده شهرداری تهران قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن الزامات و سیاست‌های تدوین بودجه که مصوب شورای اسلامی شهر تهران است و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سال 1397 ابلاغی وزارت کشور رویکرد بودجه ریزی شهرداری تهران برای سال آینده، به صورت انقباضی واقعی اتخاذ و در دستور کار قرار گرفت.

شهردار تهران در تشریح رویکردها و الزامات تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران در بخش‌های منابع، مصارف، تبصره‌ها، بودجه سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه، گفت: شفاف سازی منابع حاصل از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران با ایجاد تقویت خزانه متمرکز بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور انجام خواهد شد. همچنین پیش بینی منابع بودجه سال آینده به صورت واقعی و قابل وصول، افزایش کیفیت منابع درآمدی با تغییر رویکرد از شهر فروشی به ایجاد منابع پایدار، واریز درآمد نیابتی و سود سهام سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه به خزانه شهرداری، کاهش وابستگی به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و پیش بینی حداقلی واگذاری دارایی‌های مالی، افزایش سهم منابع پایدار و استفاده از ظرفیت‌های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که مشتمل بر درآمدهای حاصل از اجرای طرح کاهش آلودگی هوا (LEZ) است، اجازه انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابع مالی خارجی و ... ، تدوین شده است.

نجفی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از طریق استاندارد سازی فعالیت‌ها و ریزفعالیت‌ها و تعیین بازه قیمتی اجرای آنها بر اساس بهای تمام شده فعالیت‌ها، پیش بینی هزینه‌های اجتناب ناپذیر نظیر حقوق و مزایا، پیش بینی حداکثر اعتبار ممکن به منظور تسویه دیون پیمانکاران، اولویت بندی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، محدودیت در تعریف پروژه‌های جدید غیر از موارد ضرور و اولویت دار، نگاه ویژه به نگهداشت شهر، پیش بینی اعتبار لازم برای پروژه‌های زیست محیطی، حمل و نقل عمومی، تاب آوری شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده، تداوم و رونق فعالیت‌های عمرانی، هدایت فعالیت‌ها و پروژه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در جهت تحقق وظایف ذاتی شهرداری تهران و تمرکززدایی از اعتبارات و توزیع آن بین واحدهای اجرایی از ویژگی‌های بودجه سال آتی شهرداری تهران در بخش مصارف خواهد بود.

وی افزود: طراز عملیاتی بودجه برای سال 1397 بالغ بر 132 میلیارد تومان خواهد بود که مازاد درآمد بر هزینه صرف فعالیت‌های عمرانی و یا پرداخت دیون و تعهدات مطابق ردیف‌های بودجه مصوب خواهد شد. این در حالیست که برای سال جاری شاهد طراز عملیاتی منفی و پیشی گرفتن بیش از 240 میلیارد تومان هزینه‌ها بر درآمدها هستیم.

نجفی ادامه داد: مثبت بودن خالص تملک دارایی مالی در کنار طراز عملیاتی مثبت و خالص تملک دارایی سرمایه‌ای منفی در بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری تهران و همچنین با در نظر گرفتن ظرفیت‌های پیش بینی شده در تبصره‌های بودجه پیشنهادی، همگی نشان دهنده رویکرد شهرداری تهران به بازپرداخت دیون و تعهدات پیمانکاران، بانک‌ها و املاک تصرفی و ... می‌باشد.

شهردار تهران در تشریح ویژگی‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران در بخش منابع نیز به واقعی شدن برآورد منابع بودجه سال آینده شهرداری تهران از حیث تحقق پذیری در وصول منابع اشاره کرد و افزود: کاهش سهم منابع غیرنقد از 37.5 درصد در بودجه سال جاری به 25 درصد در بودجه پیشنهادی سال آینده به منظور افزایش شفافیت انجام شده است. همچنین پیش بینی می‌شود منابع پایدار از 3900 میلیارد تومان یعنی معادل 22 درصد از کل منابع در سال 1396 با رشد 27.9 درصدی به 4990 میلیارد تومان یعنی معادل 28.5 درصد از کل منابع برای سال آینده افزایش یابد. موضوعی که مورد تاکید شورای اسلامی شهر تهران نیز بوده است.

نجفی تاکید کرد: مجموع درآمدها از کل منابع بودجه سال آینده با افزایش حدود 10 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری به رقمی بیش از 7800 میلیارد تومان رسیده است که البته با تدقیق درآمدهای سال 1396 رشد واقعی درآمدها حدود 16 درصد بوده است. کاهش 8.5 درصدی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نشان دهنده کاهش اتکای شهرداری تهران به عوارض ناشی از ساخت و ساز نظیر تغییر کاربری‌ها، فروش تراکم منطبق با طرح تفصیلی است.

وی با اشاره به اینکه کاهش 20.6 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب سال جاری و همچنین کاهش 72 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص، نشان دهنده تغییر رویکرد شهرداری تهران به کاهش میزان دیون است، افزود: جلوگیری از پرداخت دیون از طریق دریافت وام یکی از رویکردهای شهرداری تهران است. در این خصوص جایگزینی سایر روش‌های تامین مالی پروژه‌ها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی در قالب تبصره‌های بودجه پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح بخش مصارف بودجه سال آینده شهرداری تهران پرداخت و افزود: در بخش هزینه‌ها ضمن پیش بینی افزایش‌های قانونی هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب پایه حقوقی که 10 درصد کارمندی و 12 درصد کارگری را شامل می‌شود. همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای تمام شده خدمات و با مد نظر قرار دادن کسری اعتبارات هزینه‌ای در سال جاری به ویژه کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که حدود 350 میلیارد تومان است، مدنظر قرار گرفته است، رشد اعتبارات موصوف نسبت به بودجه مصوب سال جاری حدود 9.9 درصد خواهد بود که این امر جز با صرفه جویی و هزینه کرد بهینه اعتبارات جاری محقق نخواهد شد.

وی افزود: از اقدامات کلیدی و ساختاری تدوین بودجه سال آینده در بخش هزینه‌ای تمرکز زدایی از 3820 میلیارد تومان است یعنی حدود 22 درصد از اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صورت متمرکز در اختیار ستاد قرار می‌گرفته تا در حوزه حقوق و مزایای پرسنل فعالیت‌های رفت و روب، نگهداری فضای سبز و ... هزینه شود که سبب افزایش سهم اعتبارات مناطق از کل بودجه عمومی از 15.6 درصد در سال 96 به 26.1 درصد در بودجه پیشنهادی سال 97 رسیده است.

وی ادامه داد: در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تلاش شده است تا کاهش 12.3 درصدی اعتبارات عمرانی خللی در خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان ایجاد نکند. لذا در این راستا حذف 218 مورد از پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شامل 57 پروژه خاتمه یافته تا پایان سال جاری، 23 پروژه متوقف، 46 پروژه شروع نشده و 92 ردیف کمک که جزو وظایف ذاتی شهرداری تهران نبوده‌اند، است.

وی تاکید کرد: در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های مالی با توجه به محدودیت‌های مالی شهرداری تهران و همچنین کاهش سقف بودجه اعتبار تسویه و پرداخت دیون سنواتی پیمانکاران رشدی 42.6 درصدی داشته است.

 

بنیادی‌ترین تغییرات بودجه‌ای برای سال آینده در بخش تبصره‌ها

شهردار تهران در تشریح تبصره‌های بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز تاکید کرد: بنیادی‌ترین تغییرات بودجه‌ای برای سال آینده در بخش تبصره‌ها روی داده است. به شکلی که شاهد کاهش و حذف تبصره‌های غیرضروری به همراه پیش بینی ساز و کار ایجاد و تقویت خزانه متمرکز شهرداری‌ها بوده‌ایم.

هزینه‌ها شرکت‌ها و سازمانهای شهرداری در بودجه 97 به حداقل ممکن رسید

 

وی افزود: در خصوص بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران ضمن بازنگری در تعداد نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات و به روز رسانی شناسنامه آنها سعی بر آن شد تا هزینه‌های آنها به حداقل ممکن برسد. در همین راستا سازمان‌ها و شرکت‌ها به سه دسته تقسیم شده‌اند. همچنین درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌ها به تفکیک عملیاتی و غیر عملیاتی تدقیق شد و نحوه گردش نقدینگی و چگونگی درج در صورت‌های مالی نیز مشخص شد.

موارد حائز اهمیت در بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

نجفی در تشریح موارد حائز اهمیت در بودجه واحدهای اجرایی در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به توجه ویژه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و افزود: پیش بینی ردیف اعتباری جدیدی بابت بهسازی و نگهداری مراکز معاینه فنی در جهت افزایش کارآیی و ارتقای استانداردها انجام شده است. همچنین بهره گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی در تردد خودروهای واجد مجوز تردد، منظور نمودن ردیف اعتباری جهت توسعه و نوسازی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و صدا، انجام مطالعات و تهیه طرح‌های زیست محیطی در امر کنترل کیفیت هوا، پیش بینی ردیف اعتباری تحت عنوان توسعه و تامین ناوگان خطوط مترو و توجه به خرید قطعات یدکی و اورهال و نگهداری و بهسازی خطوط مترو از مواردی است که در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک و در بخش بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران تامین اعتبار پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، بهسازی کندروی آزادگان، دسترسی آزادگان به دستواره و دوربرگردان حکیم – تعاون را از موارد حائز اهمیت در بودجه حوزه معاونت فنی عمرانی خواند و افزود: بهسازی محیطی، احداث پارکینگ‌های عمومی، توسعه فضای سبز، به ویژه توسعه فضای سبز در بافت‌های فرسوده، نگهداری و توسعه فضای سبز بوستان پردیسان، بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران، احداث پارکینگ عمومی در بافت فرسوده، تسهیل گری و ترویج فرهنگ نوسازی در بافت‌های فرسوده، ساماندهی و مرمت بافت‌ها و محلات واجد ارزش فرهنگی تاریخی، تکمیل مسکن پیشگام نوسازان و هماهنگی و تأمین خدمات و زیرساخت و توسعه در بافت‌های فرسوده شهری از مواردی است که در حوزه معاونت شهرسازی و معماری به عنوان اولویت‌ها در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.

موارد حائز اهمیت بودجه‌ 97 شهرداری در حوزه معاونت خدمات شهری

 

وی در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه‌ای در حوزه معاونت خدمات شهری نیز گفت: منفک شدن بودجه مرکز محیط زیست و توسعه پایدار از بودجه معاونت خدمات شهری به منظور تاکید و توجه ویژه به موضوع محیط زیست و اهتمام در کاهش معضلات محیط زیستی در حیطه وظایف شهرداری تهران انجام شده است. همچنین اعتبار لازم بابت استخدام 400 نفر نیروی انسانی به منظور بکارگیری در ایستگاه‌های جدید آتش نشانی پیش بینی شده است. ارتقای سطح ایمنی حفاظت و نگهداری از فضای سبز به منظور بهبود شرایط بهره‌برداری از این فضاها توسط شهروندان و تقویت اعتبار در مجتمع بازیافت خاک و نخاله جاجرود از دیگر مواردی است که در این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

 

موارد حائز اهمیت بودجه‌ 97 شهرداری برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

نجفی در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه‌ای برای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران نیز گفت: توجه ویژه به ارتقای سطح ایمنی و مدیریت حوادث و بلایای طبیعی، احداث و تکمیل 18 سوله مدیریت بحران در سطح مناطق 22 گانه و احداث محل‌های اسکان موقت در مناطق 13 و 4 و توسعه و تجهیز سامانه پورتال فرماندهی حادثه و تأسیسات و تجهیزات هشدار سیل و زلزله از مواردی است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: حفظ سقف بودجه معاونت اجتماعی و فرهنگی علی رغم انقباضی بودن بودجه سال آینده شهرداری تهران انجام شده است. در حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری نیز توجه ویژه‌ای به موضوع تشکیل زیرساخت‌های نمایشگاه شهر آفتاب انجام شده است.

موارد حائز اهمیت بودجه‌ای در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی

 

شهردار تهران در تشریح موارد حائز اهمیت بودجه‌ای در حوزه معاونت توسعه منابع انسانی با اشاره به حمایت از پرسنل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و همسان سازی خدمات درمانی نیروی انسانی شاغل در شهرداری تهران گفت: توجه مناسب و کمک به خانواده ایثارگران شهرداری تهران و همچنین معلولین مد نظر قرار گرفته شده است.

 

اعتبارات جدید در بودجه شهرداری تهران برای راه‌اندازی مرکز اسناد و راه‌اندازی پارک علم و فناوری

 

وی افزود: اعتبارات جدیدی در خصوص راه اندازی مرکز اسناد شهرداری تهران و نیز راه اندازی پارک علم و فناوری لحاظ شده است. در حوزه معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراها نیز توجه خاص به موضوع بهبود نظام‌های مدیریتی، نظام جامع آماری و توسعه خدمات و سامانه‌های شهر هوشمند و توجه به برنامه پنج ساله و تهیه برنامه عملیاتی مربوط به پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در سطوح محله‌ای و منطقه‌ای در نظر گرفته شده است.

صرفه جویی و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری در مناطق 22 گانه

 

نجفی در تشریح آنچه که در بودجه سال آینده مناطق شهرداری تهران پیش بینی شده است، گفت: صرفه جویی و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری در مناطق 22 گانه مد نظر قرار داده شده است. اعتبارات پروژه‌های تعمیر، تجهیز مستمر در مناطق 22 گانه با 14 درصد کاهش نسبت به سال جاری از مبلغ 14 هزار و 700 میلیارد ریال به مبلغ 12 هزار و 604 میلیارد ریال تغییر یافته است. برآورد اعتبارات پروژه‌های تعمیر و تجهیز این مناطق برای اولین بار بر اساس مقادیر احجام و نیازهای واقعی محاسبه شده است.

شفافیت مالی در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در بودجه 97

کاهش 21 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مناطق

وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مناطق با 21 درصد کاهش از مبلغ 23 هزار و 180 میلیارد ریال در سال جاری به مبلغ 18 هزار و 313 میلیارد ریال در سال آینده کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب اعتبارات منظور شده در پروژه‌های غیر مستمر احداثی با 33 درصد کاهش از مبلغ 8479 میلیارد ریال به مبلغ 5708 میلیارد ریال کاهش یافته است. البته علی رغم کاهش اعتبارات پروژه‌های غیر مستمر در سال 97 تعداد 208 پروژه با اعتبار 4000 میلیارد ریال قابلیت خاتمه در سال آینده را دارند. در حقیقت عمده کاهش مبلغ عنوان شده به پروژه‌های خاتمه یافته در سال جاری و یا حذف پروژه‌های متوقف و یا شروع نشده غیر ضروری و مغایر با وظایف ذاتی شهرداری تهران بر می‌گردد.
نجفی در خصوص بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران برای سال آینده نیز به ایجاد شفافیت مالی در بودجه این سازمان‌ها و شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: شناسایی سود سهم شهرداری به منظور واریز به خزانه، توجه به صورت‌های مالی سال 1395 سازمان‌ها و شرکت‌ها، جداسازی حقوق و مزایا از خدمات قراردادی و انتقال آن به هزینه‌های پرسنلی در راستای شفافیت مالی و کاهش هزینه‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها از مواردی است که در بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران برای سال 1397 به طور جد مد نظر قرار گرفته است.

نظرات
آخرین اخبار