بررسی مطالبات بانکی و عملکرد بانک‌ها در کمیسیون اصل نود | فراتاب
کد خبر: 7032
تاریخ انتشار: 20 آذر 1396 - 09:50
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کمیسیون اصل نود درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مطالبات بانکی و عملکرد آنها بعد از بررسی با حضور وزیر اقتصاد به صحن علنی ارایه می شود.

فراتاب: محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به دستورکار جلسه امروز- یکشنبه- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: در این جلسه گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها، مطالبات بانکی و عملکرد آنها تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.


نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: این گزارش بعد از جلسه امروز در جلسه اصلی کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، دیوان محاسبات و مرکز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد تا در صحن علنی قرائت شود.
نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به بخش هایی از این گزارش عنوان کرد: در جریان تهیه این گزارش تسهیلات بانکی در سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آن مشخص شده است.
امیرحسنخانی ادامه داد: طبق سیاست های اتخاذ و اجرا شده تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می گرفت کاهش پیدا کرده که در رکود مثبت نیست و باید برای برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 12 هزار میلیارد تومان پرداخت می شد که کمتر پرداخت شد.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین طبق این گزارش نقدینگی افزایش داشت اما از آنجایی که این نقدینگی در حوزه تولید صرف نشد، افزایش آن چندان مثبت ارزیابی نمی شود.

منبع: ایرنا

نظرات
آخرین اخبار