منازعه میان نیروهای کرد و عرب در عراق | فراتاب
آخرین اخبار

منازعه میان نیروهای کرد و عرب در عراق

RSS
دن دو لوس، هنری جانسون
مبارزه برای آزاسازی موصل از دست داعش آغاز شده است. اما در حال حاضر مبارزه صرفا محدود به حوزه سیاسی شده است. گروه های نژادی و مذهبی رقیب در عراق وارد مبارزه قدرت بر سر چگونگی باز پس گیری دومین شهر بزرگ این کشور شده اند.
ویدیو
کیوسک
کتاب