حکم دادگاه امریکایی علیه ایران | فراتاب
آخرین اخبار

حکم دادگاه امریکایی علیه ایران

RSS
نیویورکر
چرا در آمریکا «کو کلاکس کلان» وجود دارد؟ آیا دولت آمریکا مسئول وجود سازمان های نژادپرستانه در کشور خود است؟ کل ایران را به یک چوب نرانید. حکومت ایران هیچ جشنوراه کاریکاتوری با ماهیتی که شما دارید از آن صحبت می کنید، تاکنون برگزار نکرده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب