استدلال نادرست | فراتاب
آخرین اخبار

استدلال نادرست

RSS
حمله به عروسک پنبه ای
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب