کودتای ۱۲۹۹ تا کودتای ۱۳۳۲ | فراتاب
آخرین اخبار

کودتای ۱۲۹۹ تا کودتای ۱۳۳۲

RSS
از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران راهی بازار نشر شد:
«سپهبد زاهدی سیمای بدون روتوش از کودتای ۱۲۹۹ تا کودتای ۱۳۳۲»‌ کتاب تازه‌ای است که از سوی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و به قلم خسرو معتضد راهی بازار نشر شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب