عملیات نظامی | فراتاب
آخرین اخبار

عملیات نظامی

RSS
به این دلیل که بهار عربی در خاورمیانه به بهار کردی تبدیل شده است تلاش های ترکیه به منظور پایان دادن به جنگ مسلحانه با خشونت بیشتر، ممکن است یک اشتباه در بلند مدتبه حساب آید.
ویدیو
کیوسک
کتاب