تحولات یک ساله سیاست خارجی کشور | فراتاب
آخرین اخبار

تحولات یک ساله سیاست خارجی کشور

RSS
یحیی زرین نرگس
سال 1394 با تحولات مثبت و سازنده در عرصه سیاست خارجی کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی در دو حوزه منطقه ای و بین المللی به پایان رسید. در این سال دستگاه دیپلماسی کشور تلاش داشت تا با رویکردی سازنده، روابط خود را با کشورهای همسایه و قدرت های بین المللی توسعه ده
ویدیو
کیوسک
کتاب