صنایع معدنی | فراتاب
آخرین اخبار

صنایع معدنی

RSS
6.2 میلیارد یورو سرمایه گذاری مشترك ایتالیا و ایران در صنایع معدنی
معاون سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام كرد: سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به ایتالیا زمینه ساز دور جدیدی از همكاری ها بین تهران و رم را به دنبال داشت كه در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایه گذاری ها به 6.2 میلیارد یورو می رسد.