صنایع معدنی | فراتاب
آخرین اخبار

صنایع معدنی

RSS
6.2 میلیارد یورو سرمایه گذاری مشترك ایتالیا و ایران در صنایع معدنی
معاون سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام كرد: سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به ایتالیا زمینه ساز دور جدیدی از همكاری ها بین تهران و رم را به دنبال داشت كه در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایه گذاری ها به 6.2 میلیارد یورو می رسد.
گفتگو
ملابختیار از رهبران اتحادیه میهنی
الهام احمد سیاستمدار کرد سوری در گفتگو با فراتاب مطرح کرد؛
ویدیو
کیوسک
کتاب