اعراب و ایران و جنگ تاریخی | فراتاب
آخرین اخبار

اعراب و ایران و جنگ تاریخی

RSS
یحیی زرین نرگس
روابط ایران و عربستان به لحاظ تاریخی و به خصوص در چند سال اخیر، دستخوش تحولات زیادی بوده است. واکاوی چرایی این تحولات و اوج گیری کشمکش در روابط دو کشور، هدف مقاله پیش رو است.
ویدیو
کیوسک
کتاب