چپاول | فراتاب
آخرین اخبار

چپاول

RSS
هندی ها به تجارت انرژی با ایران در سال نو
هند و ایران درباره افزایش صادرات نفت، توسعه میدان گازی فرزادB (بی)، نحوه تسویه بدهی های نفتی و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مذاکره می کنند.
گفتگو
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
'گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با استاد دانشگاه توکیو:
ویدیو
کیوسک
کتاب