بنزین، قیمت ،مصرف | فراتاب
آخرین اخبار

بنزین، قیمت ،مصرف

RSS
فراتاب - فراتر رفتن مصرف بنزین درکشور ازمرز 105 میلیون لیتر
مصرف بنزین روز پنجشنبه (12 فروردین ماه) با بیش از 15 میلیون لیتر افزایش نسبت به روز چهارشنبه (١١ فروردین ماه) به 105 میلیون و 700 هزار لیتر رسید.
ویدیو
کیوسک
کتاب