مصاحبه جنجالی زیباکلام | فراتاب
آخرین اخبار

مصاحبه جنجالی زیباکلام

RSS
صادق زیبا کلام
همچنان اصولگرایان طلبکارانه به حیات سیاسی خود ادامه خواهند داد و گناه روی گردانی مردم از خود را مطابق معمول به گردن امریکا، انگلیس و بی بی سی خواهند انداخت و همان روش را ادامه خواهند شد.
ویدیو
کیوسک
کتاب